L’Ajuntament de l’Arboç subvencionarà l’adquisició d’equips informàtics per a estudiants

Es subvencionarà el 50% del cost fins a un màxim de 150€ per unitat familiar

L’Ajuntament de l’Arboç ha aprovat les bases per a la concessió de subvencions als estudiants de 5è i 6è de primària, ESO, Batxillerat, grau mitjà, grau superior i grau universitari, per a l’adquisició d’equips informàtics amb l’objectiu d’ajudar a garantir el dret fonamental a l’Educació, sacsejat per la pandèmia de la Covid-19, la qual ha provocat un augment de classes online. Aquest fet ha deixat a alguns estudiants amb dificultats per a poder accedir a les classes a través d’Internet.

Aquesta ajuda subvencionarà l’adquisició d’equips informàtics (ordinador de sobretaula, ordinador portàtil o tablet) que l’estudiant, pares o tutors legals realitzin o hagin realitzat, durant el període comprès entre el 13 de març de 2020 i el 28 de febrer de 2021, per a poder dur a terme la seva formació de forma online. No serà subvencionable l’adquisició de telèfons intel·ligents (smartphone). Es subvencionarà el 50% del cost de l’equip informàtic i en cap cas superarà el límit màxim de 150€ per unitat familiar. Com a màxim, per aquesta subvenció s’hi destinaran 45.000€.

Les sol·licituds d’ajut es formalitzaran i es presentaran a partir del 30 de novembre, telemàticament a través de la seu electrònica (https://arbocenc.eadministracio.cat/). També es podrà presentar presencialment, complimentant el formulari de l’Annex, amb cita prèvia obligatòria a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), C/ Major, 26 de l’Arboç. Recordeu guardar la factura de la compra per presentar-la i si és possible, que es pugui identificar a la persona que ha realitzat la compra en aquesta.

Podeu consultar les bases a: https://drive.google.com/file/d/1r1Jg3KvHnT1IE3TzX0CKlIRHonkAuo4I/view?usp=sharing