El servei d’agents cívics de Calafell passa amb nota la prova pilot

L’Ajuntament reprendrà aquesta iniciativa més endavant

La prova pilot del projecte d’agents cívics s’ha saldat amb èxit. Aquest 29 de juny va acabar el pla d’ocupació, finançat per la Diputació de Tarragona dins dels ajuts extraordinaris als municipis per la pandèmia, que ha estat operatiu durant sis mesos. Un període en què ha quedat acreditada l’eficàcia del servei dels agents cívics.

El tinent d’alcalde de Seguretat de l’Ajuntament, Aron Marcos, diu que “un cop passada aquesta prova, facilitada per la subvenció de la Diputació, estem estudiant com podem implantar el servei d’agents cívics d’una forma permanent”.

Com a pla d’ocupació, el servei ha donat feina durant sis mesos a 15 persones: catorze agents i una persona coordinadora, amb diferents jornades i dedicacions. El pla ha estat una eina important d’ocupabilitat femenina, ja que el 72% de les persones contractades han estat dones.

Una de les principals tasques del servei d’agents cívics en aquests mesos passats ha estat la relacionada amb el compliment de les mesures de prevenció de la pandèmia. En concret, han fet aquestes feines:

 • Informar i conscienciar sobre l’ús obligatori de les mascaretes.
 • Advertir sobre les distàncies físiques interpersonals de seguretat i la limitació de la interacció social.
 • Vetllar pel respecte dels horaris comercials.
 • Proporcionar informació actualitzada sobre el marc normatiu i el tractament de les activitats.

Segons Marcos, “els agents cívics han estat bàsics, junt amb altres serveis, per garantir la convivència pacífica entre la ciutadania i assegurar el respecte normatiu per fer front a la pandèmia”.

Encara dins de la situació sanitària actual, els agents cívics han donat suport al procés de vacunació i també a les mesures excepcionals adoptades amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer.

A més, els agents cívics han recollit informació, queixes i suggeriments de la ciutadania i han gestionat tota mena d’incidències de la via pública: per exemple, les relacionades amb les vegetacions de particulars que envaixen la via pública. També han intervingut en la custòdia de les zones naturalitzades de les platges i de criança d’espècies protegides.

Un altre lloc on s’ha pogut veure actuar els agents cívics són les escoles, les entrades i sortides de les quals han ajudat a regular. Han intervingut en un 37% dels casos, la qual cosa ha permés alliberar efectius de la Policia local per a dedicar-los a tasques de seguretat ciutadana.

Finalment, pel que fa a les actituds incíviques, els agents han realitzat actuacions en aquest àmbit:

 • Abandonament de mobles, trastos vells i runa a la via pública i solars.
 • Vandalisme contra mobiliari urbà.
 • Embrutiment de la via pública.
 • Repartiment de publicitat no autoritzada.
 • Comerç ambulant no autoritzat.
 • Alimentació d’animals a espais públics i solars.
 • Deposicions/miccions de gossos.
 • Gossos sense lligar.
 • Gossos sense morrió (ppp).
 • Gossos a parcs infantils i entorn.
 • Gossos a les platges i zones protegides.
 • Estacionament de vehicles en pas de vianants, voreres, línia groga i reservats.
 • Circulació incorrecta de bicicletes.
 • Circulació incorrecta de vehicles mobilitat personal (patinets elèctrics).
 • Atemptats contra la dignitat de les persones.
 • Ús inadequat de l’espai per a jocs (pilota/patinets).
 • Micció a la via pública.

El pla d’ocupació que ha fet possible aquest servei ha estat finançat amb la subvenció de la Diputació de Tarragona per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, derivada de la Covid-19.