Calafell ‘remunicipalitza’ el servei de neteja d’edificis i equipaments

La mesura permetrà estalviar uns 50.000 euros anuals durant els propers cinc anys

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Calafell ha decidit “remunicipalitzar” un altre servei que tenia externalitzat. Després de la grua municipal, ara és torn de la neteja d’edificis i equipaments municipals, que inclou una cinquantena de locals i uns 40.000 metres quadrats de superfície construïda. Aquesta mesura significarà un estalvi d’uns 50.000 euros anuals, durant els propers cinc anys. Però l’Ajuntament espera obtenir, a més, altres millores, com per exemple pujar els estàndars de qualitat del servei.
El ple municipal extraordinari celebrat aquest 26 de febrer ha aprovat la fórmula amb que es “remunicipalitza” aquest servei. En concret, és a través d’una encomana a la societat municipal CEMSSA, que gestionarà el servei fins al 2022 amb un contracte-programa que també s’ha aprovat.
El cost que tenia el servei externalitzat és de 606.387,24 euros anuals. Un cop “remunicipalitzat”, baixarà a uns 556.000. Inicialment, caldrà fer una inversió en maquinària, però que s’amortitzarà aviat, ja que el cost principal d’aquest servei és el del personal i dels productes i material manual de neteja (que són fungibles).
A més, les 29 persones empleades per l’actual contracta, amb diferents dedicacions horàries, seran subrogades i passaran a treballar per CEMSSA, amb la qual cosa no perdran la feina.
Un objectiu que s’ha plantejat l’Ajuntament és millorar la qualitat del servei. Segons una auditoria encarregada fa uns mesos, la neteja d’edificis va quedar puntuada amb un 7,2, en una escala que considera que més de 8 punts són un servei molt bo; entre 6 i 8, bo; i menys de 6, regular (o deficient o molt deficient a mesura que va baixant). La major part de locals municipals tenia una neteja bona i algun arribava a la categoria de molt bona. Tanmateix, n’hi ha una mitja dotzena que aprova pels pèls o suspén directament.

“Volem que el 7,2 de valoració actual pugi com a mínim al 7,5. I per descomptat que no sigui tan sols la mitjana, sinó que no hi hagi equipaments amb una qualitat de neteja inferior”, explica l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré.
Per assolir aquest objectiu, i d’acord amb els resultats de l’auditoria, el nou servei farà canvis. Per exemple, algunes de tan senzilles com “agrupar” per proximitat diferents edificis que hagin de ser netejats pel mateix personal. Fins ara, no s’aplicava aquest criteri de forma general i es produien llargs desplaçaments, temps que no s’aprofitava per netejar.
El contracte externalitzat que ara acabarà va adjudicar-se l’any 2011 i estava vençut. La seva finalització ha estat aprofitada per estudiar si era més econòmic o eficaç continuar amb la fórmula externa o agafar la gestió directa. És un procés que l’Ajuntament ha posat en marxa, a partir d’un acord de ple de març de 2016, a instàncies del grup municipal de la CUP. Aquest procés s’ha vist “animat” pel fet que hi ha diversos contractes externalitzats que acabaven en el present mandat o en els anys immediatament posteriors.

L’acord s’ha aprovat amb dotze vots a favor (PSC, PP, UAM, ERC i regidor no adscrit) i set abstencions (CiU i Ciutadans).