Calafell bonificarà als barris que més reciclen

En l'últim any s'ha incrementat la recollida selectiva de residus de forma significativa

La recollida selectiva de residus s’ha disparat a Calafell en el darrer any. Totes les fraccions han tingut increments importants, mentre que la fracció rebuig o resta ha caigut. Aquests bons resultats fan que l’Ajuntament hagi d’activar bonificacions en el rebut de la brossa en els barris que més reciclen, d’acord amb les ordenances fiscals vigents.

El paper i cartró recollit ha augmentat un 35% en relació a l’any passat. En la fracció d’envasos, l’increment ha estat del 53%. En la de vidre, el 23%. I en l’orgànica, un 24%. En canvi, la fracció de resta o rebuig ha baixat un 4%.

Aquestes dades positives són fruit de la conscienciació de la ciutadania sobre la recollida selectiva i a les accions endegades per l’Ajuntament i la resta d’administracions per fomentar-la. Entre aquestes mesures, a Calafell destaca l’agrupació d’illes de contenidors per assegurar que cadascuna les illes de contenidors comptés amb els cinc contenidors coresponents a cada fracció. Tot i les molèsties causades a alguns usuaris que les tenien més lluny de casa seva, s’ha comprovatque el fet que a les illes hi hagi els cinc contenidors resulta un factor clau.

Calafell, com tota la comarca del Baix Penedès, estava a la cua de Catalunya en recollida selectiva de deixalles. Una situació que, més enllà de consideracions ambientals, tenia un cost econòmic, per la penalització que té la fracció rebuig quan es porta a l’abocador.