PDeCAT presenta propostes per millorar la situació de l’Horta de Lleida

L’objectiu de la propera Comissió de l’Horta serà poder establir un model de futur per aquesta

El grup municipal PDeCAT ha defensat les propostes sobre l’Horta de Lleida que presentarà el proper dissabte 20 de maig al Primer Congrés de l’Horta. En aquest Primer Congrés es vol establir un model futur per l’Horta de Lleida, el qual ha de basar-se en les necessitats dels veïns de l’Horta. El president del grup, Toni Postius, juntament amb el vicepresident de la Comissió Territorial de l’Horta, David Melé, han rebutjat l’opció de crear un Parc Agrari. Aquest Parc Agrari afectaria negativament l’Horta de Lleida, segons Postius i Melé, doncs, “no és el model que necessiten ni volen els veïns de l’Horta”.

A nivell fiscal, PDeCAT defensava l’autorització d’una fiscalitat diferenciada o ajustada, tenint en compte que els veïns de l’Horta tenen uns serveis molt inferiors als dels veïns del centre de la ciutat. A més, segons Postius, seria necessari la creació d’una regidoria específica de l’Horta que disposi del seu àmbit d’actuació i dels seus recursos, tot i que, sense la necessitat d’estar establerta a la pròpia ciutat.

Un altre aspecte a millorar seria el transport públic. “La població de l’Horta necessita una certa comunicació”, assegura Postius, “i més tenint en compte que és una població envellida”. A aquesta proposta se suma la de millorar la xarxa de camins municipals de més de 500 quilòmetres. Així doncs, els camins haurien d’estar arreglats, senyalitzats i fora de perill.

Toni Postius ha explicat que el primer àmbit d’actuació és aquell que la Paeria pot realitzar a dia d’avui, sense la necessitat de la Generalitat o de l’Estat. Un exemple d’això seria l’Internet que no funciona del tot bé, i que segons el president del grup s’ha de millor, doncs “no és un luxe sinó un servei indispensable”.