La Paeria reserva tres places d’agents de la Urbana per a dones en la nova convocatòria

També es cobriran quatre places de sergent i cinc de caporal, en aquest cas, per promoció interna

La Junta de govern local de la Paeria de Lleida ha aprovat aquest dimecres les bases de la convocatòria per a deu places d’agent de la Guàrdia Urbana, així com la provisió en propietat (per promoció interna) de quatre places de sergent i cinc places de caporal del cos.

De conformitat amb la disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, introduïda per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, tres d’aquestes deu places es reservaran per ser proveïdes per dones, sempre que compleixin les condicions establertes a l’apartat tercer de la disposició.

La convocatòria de les noves places d’agent de la Guàrdia Urbana de Lleida és una oposició lliure i els aspirants hauran de fer una prova teòrica, una cultural i una altra de català. A més, s’hauran de sotmetre a una prova d’aptitud física, a reconeixement mèdic, proves psicotècniques, un curs selectiu i a un període de pràctiques. Les bases es publicaran a la seu electrònica de la Paeria en els pròxims dies i s’iniciarà el període de presentació de sol·licituds.