Aitona crea un nou cos d’agents municipals

Els agents han començat a treballar aquest mes d’abril i duran a terme tasques de seguretat, prevenció i vigilància al municipi per tal de vetllar pel benestar dels veïns i veïnes

Des d’aquest mes d’abril Aitona compta amb dos agents municipals per a dur a terme tasques de seguretat, vigilància i civisme al poble. L’Ajuntament ha creat aquest nou cos municipal coincidint amb l’inici pròxim de la nova campanya de recollida de la fruita, que com cada any portarà al municipi a un nombre important de temporers que faran augmentar exponencialment la xifra de població a la vila durant els mesos d’estiu.

Els agents municipals estan ubicats a l’oficina policial dels Mossos d’Esquadra i al llarg dels pròxims dies és previst que disposin d’un vehicle específic que el consistori ha adquirit perquè puguin desenvolupar la seva tasca de forma diligent i efectiva. En aquest sentit, qualsevol veí o veïna que requereixi dels seus serveis, pot contactar directament amb els agents municipals a través del telèfon 600 580 780.

Rosa Pujol, alcaldessa d’Aitona, explica que “Aitona cada cop es fa més gran i això ens obliga a reforçar la tasca de seguretat i de prevenció que es duu a terme al municipi per tal de garantir el benestar de tots els nostres veïns i veïnes al llarg de tot l’any i sancionar aquelles actituds i comportaments negligents”. La batlle aitonenca, a més, afegeix que “durant la recollida de la fruita aquests dos nous agents ens ajudaran a vetllar perquè la campanya es desenvolupi amb normalitat malgrat la pandèmia i pel compliment estricte dels protocols i mesures de seguretat”.

Aquest dijous 22 d’abril el Ple de l’Ajuntament sotmetrà a votació dels grups municipals el
reglament dels agents municipals, que entre les seves funcions assignades tindran:
– Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
– Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació.
– Participar en les tasques d’auxili a la població i de protecció civil, d’acord amb el que disposin les lleis.
– Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i
de les altres disposicions i actes municipals.