L’Ajuntament de VNG treballa per la plena accessibilitat al barri de Mar

Les darreres actuacions de millora, ampliant voreres i rebaixant i senyalitzant amb panot vermell les cruïlles, completen les millores que es van iniciar abans de l'estiu

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Al barri de Mar s’hi estan realitzant obres de millora de l’espai públic, d’accessibilitat i d’ampliació de les voreres en alguns trams i carrers. Tal i com ha explicat el regidor de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat, Joan Giribet “és un projecte de millora important del barri, quantificat en més de 600.000 euros amb actuacions sobre la mobilitat, l’accessibilitat i l’espai públic”.

Des de la primavera passada, quan es van iniciar els treballs d’adequació dels carrers per a la implantació de l’àrea verda i zones blaves, la Regidoria de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat, ha continuat treballant en aquest barri fent compatibles els diferents usos i la mobilitat preferentment de persones i ciclistes, sense prohibir la circulació dels vehicles motoritzats. El regidor Giribet ha destacat les intervencions sobre les principals artèries de comunicació del barri de Mar “arreglant cruïlles per solucionar principalment l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, cotxets de criatures i persones invidents”.

En les darreres setmanes s’ha estat treballant per ampliar les voreres del carrer de la Immaculada Concepció fins a 1,80 m; mentre que també s’està ampliant la vorera oest del carrer de les Balears fins a 1,60 m. Així mateix, un cop finalitzin les obres s’asfaltarà el carrer de les Balears, entre els carrers de l’Àncora i de Pere Riudor.

Quant a la millora de l’accessibilitat del barri, en totes les obres que s’han realitzat en aquest indret de VNG s’ha aprofitat les millores per avançar en termes d’accessibilitat, fent rebaixos a les voreres i senyalitzant els creuaments de carrers amb franges de panot vermell i paviment bidireccional perpendicular fins a façana. Aquest canvi en el paviment s’adequa als criteris que estableix la normativa de referència en termes d’accessibilitat a l’espai públic.

Les obres d’ampliació de les voreres d’Immaculada Concepció i Balears es van iniciar a mitjans del mes de novembre i es preveu que finalitzaran a principis de gener de 2019, havent completat l’asfaltat del carrer de les Balears. Quant a les actuacions al conjunt del barri de Mar es preveu que estiguin finalitzades a finals del mes d’abril de 2019. Actualment, segons Joan Giribet “ja s’ha completat més del 40% de les obres previstes d’executar”.

L’accés a la rambla de la Pau des del carrer del Gas també serà objecte de millores en termes d’accessibilitat i neteja i adequació del pas. Des de la Regidoria de Projectes i Obres es considera que aquest pas està molt transitat pel veïnat que vol accedir a la rambla de la Pau des del carrer del Gas. Fer accessible l’accés i millorar-ne les parets i la il·luminació, són algunes de les accions que es duran a terme.