L’Ajuntament de Vilanova anima la ciutadania a participar per elaborar el Pla de Salut

L'objectiu és definir quines accions cal emprendre per millorar la salut de la ciutadania

Imatge de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Foto: Aj. VNG

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està elaborant el Pla Local de Salut, amb l’objectiu de dotar el municipi d’entorns més segurs i saludables, i contribuir a la millora de la salut de la ciutadania.

La primera fase va consistir en l’elaboració d’una diagnosi de la situació en salut del municipi, que va servir per identificar les principals necessitats i problemàtiques a les quals el Pla hauria de donar resposta, així com els actius del municipi. Fruit d’aquesta fase és aquest Diagnòstic de Salut.

De les necessitats que es van detectar en el diagnòstic se’n va fer una priorització en una jornada de treball en la qual van participar una cinquantena de persones, entre professionals dels àmbits relacionats amb la salut i representants de les entitats i la ciutadania.

Posteriorment, es va iniciar la redacció del Pla d’Acció, que havia de definir les actuacions que calia dur a terme en matèria de salut a la ciutat en els propers anys. Però la irrupció de la pandèmia de la Covid-19 va obligar a deixar el procés de redacció del Pla d’Acció en segon pla.

Ara s’ha reprès la redacció del Pla amb la fase participativa, que vol comptar amb les propostes de la ciutadania. És per això que es convida tothom a participar, omplint aquest qüestionari que estarà actiu fins al proper dia 20 d’octubre. Qualsevol persona major de 18 anys resident a Vilanova i la Geltrú podrà respondre quines actuacions creu que cal realitzar per millorar la salut de la població.

Les actuacions del Pla s’organitzaran entorn les següents temàtiques:

  • Activitat física i esport
  • Hàbits alimentaris
  • Benestar emocional, salut mental i suport social
  • Relacions sexuals, afectives i reproductives
  • Ús de substàncies, pantalles i jocs d’atzar
  • Malalties específiques
  • Recursos de salut
  • Sostenibilitat mediambiental
  • Habitatge

Podeu consultar tota la informació del procés participatiu a la web participa.vilanova.cat.