Sitges convoca subvencions municipals per a la rehabilitació d’espais i sales escèniques

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament a la pàgina web municipal fins al 10 d’agost

L’Ajuntament de Sitges té oberta, actualment i fins al 10 d’agost, la convocatòria d’ajuts econòmics a les entitats culturals per invertir en la rehabilitació d’exhibició teatral, auditoris o espais anàlegs. La regidoria de Cultura destina 30.000 euros a aquesta ajuda per tal que les entitats culturals puguin fer front a les conseqüències de la Covid-19.

L’ajut s’atorgarà per concurrència competitiva i tindran prioritat les inversions relatives a obres de seguretat, insonorització, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i a totes aquelles mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents.

En funció de les peticions i en el cas que hi hagi disponibilitat pressupostària, es valorarà subvencionar les inversions destinades a altres obres de millora com la dotació d’equipament tècnic que millori les condicions d’exhibició o creació que tinguin lloc en l’espai.

Durant el procés de valoració dels projectes també es tindrà en compte l’adequació de la proposta a la realitat teatral i cultural de la vila; la trajectòria de l’entitat sol·licitant en la gestió teatral i cultural, i el valor històric i patrimonial de l’espai, entre d’altres.

Les entitats culturals interessades en sol·licitar la subvenció, han de presentar una instància genèrica de manera telemàtica amb la documentació requerida a https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=364.