S’inicien les obres de la primera fase de les obres del carrer Espalter de Sitges

Durant les properes setmanes, els treballs se centren en aquest tram per reduir l’afectació als veïns. Per garantir la mobilitat, s’ha previst un pla que facilita la circulació de vianants i vehicles, així com l'accés dels veïns als aparcaments

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Els treballs de millora de les xarxes de pluvials i clavegueram del carrer Espalter s’inicien avui amb el desenvolupament de la primera fase que afecta únicament al tram de la plaça del Pou Vedre, entre els carrers de Bassa Rodona i fins a mig carrer de Santa Bàrbara. Aquesta primera fase tindrà una durada prevista d’unes quatre setmanes, amb aturada dels treballs per Setmana Santa, i se centra únicament en aquest tram per reduir l’afectació als veïns.

Per garantir la mobilitat, s’ha previst un pla que facilita la circulació de vianants i vehicles, així com l’accés dels veïns als aparcaments. Tot i així, el desenvolupament dels treballs podria dificultar l’accés de forma puntual, de manera que el pla preveu habilitar places en aparcaments propers si fora necessari. El pla garanteix també el pas de vianants per les voreres existents, que no seran objecte dels treballs fins al final del projecte.

Mentre duri la primera fase dels treballs, hi haurà ‘new jerseys’ col·locats al carrer de la Bassa Rodona per a impedir-hi la càrrega i descàrrega. S’ha habilitat una zona alternativa al carrer de Sant Antoni perquè els transportistes puguin portar a terme els seus treballs. Els elements de formigó es retiraran un cop finalitzi aquesta part de l’actuació del carrer Espalter.

Altres fases del projecte

La segona fase del projecte compren el tram des del final de la primera fase fins al carrer Espalter a l’alçada de mig carrer Europa. Es preveu que aquesta fase tingui una durada de sis setmanes, tenint en compte però que també hi poden haver imprevistos.
La tercera, que inclou el tram més llarg de l’actuació, és la que comportarà un període de temps més llarg. Aquesta fase contempla la resta del projecte. És a dir, tot el carrer Espalter i el carrer Pau Benazet, amb una durada aproximada de nou mesos, tot i que pot variar degut a imprevistos donada la complexitat de l’obra.

Les obres formen part del projecte d’instal·lació de la xarxa de pluvials, fins ara inexistent, amb un diàmetre de 600 mil·límetres, que millorarà substancialment la canalització de l’aigua de pluja a la zona. Les obres també preveuen la renovació del clavegueram i el col•lector d’aigües pluvials i la xarxa d’aigua potable, amb un cost de l’actuació de prop d’1 milió d’euros.