Sant Pere de Ribes inicia la renovació de més de la meitat de l’enllumenat públic

S'incorpora la tecnologia LED, cosa que suposarà un estalvi tant energètic com econòmic del municipi

Es renova l'enllumenat a Sant Pere de Ribes. Foto CEDIDA

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha posat en marxa el projecte de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, que contempla la renovació de més de la meitat de les 5.095 llumeneres existents al municipi per altres amb tecnologia LED. En total, se substituiran 2.637 punts de llum, en una operació que comportarà un estalvi energètic del 58,48%. Es passarà d’una potència actual de 496,377 Kws a una potència futura de 296,377 Kws. Els treballs inclouen el manteniment dels suports i tan sols es contempla la renovació de les lluminàries en la mateixa ubicació on són les existents.

La renovació de l’enllumenat públic permetrà eliminar les fonts de llum existents, menys eficients, que són de descàrrega, vapor de sodi i halogenurs metàl·lics. El canvi serà beneficiós per al medi ambient, amb una disminució de 238,054 tones de C02 emeses a l’aire.

L’operació té un cost total de 833.528€, finançada en un 50% gràcies a l’aportació obtinguda dins del Projecte d’eficiència energètica, promoció i generació d’energies renovables subvencionat pels fons europeus FEDER. Es tracta dels mateixos ajuts que han donat suport a la caldera de biomassa de l’Espai Blau i al Centre de Producció de Biomassa.

Millor eficiència energètica i major durabilitat

Les lluminàries tenen una eficiència energètica superior a les actuals (>80 lúmens/Watt). Destaquen per la seva major durabilitat i perquè són d’encesa instantània. Tenen sistema de reducció de flux (de 0 a 100%), que s’activa en horari nocturn i en moments de poca afluència de vianants i vehicles, amb l’objectiu d’aconseguir una major reducció de l’energia consumida.

El projecte final ha tingut en compte una proposta del col·lectiu feminista, que demanava millores en l’enllumenat a través dels pressupostos participatius. El recanvi inclou, a més, la instal·lació de sistemes de telegestió en la majoria de quadres de comandament, que permet conèixer en temps real l’estat de cada instal·lació, i detectar els defectes per tal de reduir el temps de reparació.

L’execució del projecte es duu a terme en dues fases. En la primera, que és la que ha començat ara, s’està procedint a la renovació de les llumeneres. En una fase posterior, actualment en procés de contractació, es procedirà a la instal·lació dels equips de telegestió als quadres de comandament i mesura. El canvi dels punts de llum té un cost total de 641.326,50€, mentre que la segona fase comportarà una inversió de 192.201,17€.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha explicat que “tindrem lluminàries molt més sostenibles i alhora s’incrementa la sensació de llum”. En aquest sentit, ha destacat que “aquesta era una de les peticions que havíem treballat conjuntament amb la xarxa feminista del municipi, que en els pressupostos participatius havia posat en alerta que teníem alguns punts foscos al municipi i això podia crear inseguretat als carrers”.

Per la seva banda, la regidora d’Espai Públic, Medi Ambient, Mobilitat Sostenible i Transició Energètica, Montserrat Vico, ha ressaltat que aquesta actuació representarà “no només un estalvi energètic notable, sinó un estalvi econòmic de 125.000€ l’any en el consum elèctric de la il·luminació pública del nostre municipi”. “Esperem que a finals d’any, si la situació ens ho permet, puguem tenir el 100% del projecte finalitzat”, ha avançat.