Obre la convocatòria d’ajuts per la conservació i rehabilitació de façanes a Sant Pere de Ribes

El termini estarà obert fins al 5 de novembre

Pla de la façana de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Foto CEDIDA

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert, fins el 5 de novembre vinent, el termini per presentar sol·licituds per a la convocatòria 2021 d’ajuts per a la conservació i rehabilitació de façanes del municipi. Els veïns i veïnes interessats a rebre aquestes subvencions, que es concediran en règim de concurrència competitiva, poden trobar les bases i els models de sol·licitud al web municipal.

L’objecte dels ajuts és conscienciar la ciutadania de la importància de complir els seus deures d’ús, conservació i rehabilitació dels edificis existents, en la mesura que quedi afectada la seguretat dels vianants i la preservació del patrimoni i de la qualitat del paisatge urbà. A més, les actuacions dutes a terme han de comportar la creació de llocs de treball i la dinamització del sector econòmic de la construcció.

Les actuacions objecte de la subvenció han de tenir les següents finalitats:

  • Millorar l’estat de conservació i seguretat de les façanes del municipi per la seva especial incidència en la seguretat dels vianants i la protecció de la qualitat del paisatge urbà.
  • Promoure el manteniment i la rehabilitació de façanes que formen part dels conjunts o dels edificis i façanes protegits pel Catàleg.
  • Fomentar el desenvolupament de projectes i obres de rehabilitació i conservació específicament en l’àmbit de les façanes dels edificis, impulsats per la societat civil al municipi.
  • Reactivar el sector econòmic que es mou al voltant del camp de la rehabilitació.

El pressupost màxim que es destinarà a la concessió d’aquestes subvencions serà de 25.000€, una partida que es contempla ampliar, si s’escau. Es concedirà el 50% del cost de les obres quan es tracti de façanes que formen part dels conjunts dels edificis o de les façanes protegides pel CatàlegPer la resta de casos, la subvenció serà del 25% del cost de les obres quan es tracti de façanes visibles des de la via pública, i del 10% en el cas que les façanes no siguin visibles des de la via pública.