Comunicat de Salut sobre el brot de sarna a l’Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes

Hi ha afectades deu persones, nou treballadors i un pacient. Ja s'han pres les mesures pertinents de vigilància i prevenció

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
Imatge de l'Hospital de Sant Camil. Cedida

El dia 30 de gener de 2019, la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya (XVEC) va rebre la notificació d’un brot de sarna a l’Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes.

Segons la informació recollida fins el moment, el brot afecta 10 persones: 1 pacient i 9 treballadors. Des del Servei de Vigilància Epidemiològica de Barcelonès Zona Sud s’està fent el seguiment del brot amb l’adopció de les mesures recomanades de vigilància exhaustiva de treballadors i pacients i tractament preventiu de les persones exposades seguint el “Procediment d’actuació davant un brot d’escabiosi en l’àmbit sanitari”, elaborat i aprovat per la Comissió de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.

La sarna o escabiosi és una parasitosi de la pell causada per l’àcar Sarcoptes scabiei. Es manifesta amb una erupció que produeix picor intensa ocasionada pels àcars femella adults que excaven túnels a la capa superficial de la pell. La picor assoleix la màxima intensitat durant la nit. El període d’incubació és de 2-6 setmanes i, en general, la transmissió és per contacte personal proper i prolongat amb la pell d’una persona afectada. La transmissió mitjançant la roba es produeix si ha estat recentment contaminada.

Aquesta malaltia parasitària es troba arreu del món i afecta a persones de totes les races i classes socials. Institucions com llars d’avis, centres sociosanitaris, centres de persones disminuïdes  i l’entorn familiar són els àmbits on es produeixen de forma més freqüent els brots de sarna atès que són col·lectius que per les seves característiques tenen un major contacte entre els seus integrants. És habitual la presentació d’alguns brots anuals en les institucions esmentades i és important destacar que quan es contrau per primer cop aquesta parasitosi pot passar desapercebuda durant setmanes.

És important fer el tractament correcte per tal d’evitar la seva extensió. A més de tractar la persona afectada pot ser necessari fer tractament preventiu als seus contactes.

A Catalunya els brots de sarna (dos o més casos relacionats en el temps i l’espai) són de declaració obligatòria a la XVEC de  l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Des del moment en que es notifica el brot, es posen en marxa les actuacions corresponents per a la seva investigació i control en coordinació amb el personal sanitari responsable en cada situació i es fan les recomanacions sobre les mesures preventives més adients destinades a intentar evitar l’aparició de més casos i el control dels mateixos si n’apareguessin.

Les principals mesures de control recomanades són:

  • Tractament dels casos, manteniment de mesures higièniques adequades i tractament profilàctic dels contactes 
  • La roba, tovalloles i roba de llit usada pels casos durant els dies anteriors al tractament s’ha de rentar en els cicles calents de la rentadora o netejar-se en sec.
  • Els articles que no es poden rentar o netejar en sec es poden desinfectar emmagatzemant-los en una bossa de plàstic tancada durant una setmana per assegurar la destrucció dels àcars atès que generalment no sobreviuen més de 2 a 3 dies fora del cos.
  • En les habitacions utilitzades per persones infectades s’ha de fer una neteja ambiental integral que inclogui l’aspirat a fons.
  • Reforç periòdic als treballadors respecte a l’estricte compliment de les mesures universals d’higiene atesa la seva importància en la prevenció de les malalties transmissibles.