Les infraccions de les ordenances municipals a Sant Pere de Ribes es mantenen

Foto abocaments incontrolats contenidors Sant Pere de Ribes

La Policia Local de Sant Pere de Ribes ha aixecat en els primers set mesos de 2020 un total de 78 actes relacionades amb incompliments de les ordenances municipals, una xifra proporcionalment similar a la registrada en tot 2019, quan se’n van aixecar 138. El que sí ha variat lleugerament ha estat el nombre d’infraccions detectades. Si l’any passat en van ser 168, de gener a juliol de 2020 han estat 83. De mantenir-se el ritme, es podria arribar a les 140 infraccions en finalitzar l’any.

Els mesos de confinament per la crisi sanitària de la Covid-19 no han afectat el nombre d’incompliments de les ordenances municipals. Les variacions han estat, en canvi, per tipologies d’infraccions. Així, han baixat les derivades de la tinença d’animals domèstics. Segons ha indicat la Policia Local, aquesta dada demostraria que les campanyes intensives dutes a terme en els darrers anys han afavorit la regularització de la situació administrativa dels animals.

Per contra, s’han incrementat en un 60% el nombre d’actes aixecades en relació amb conductes que provoquen deteriorament o embrutiment de la via pública, comparant directament els set mesos de 2020 amb tot el 2019. En total, són 30 infraccions de gener a juliol, entre les que destaquen l’abandonament d’andròmines a la via pública, les pintades de grafits i els excrements de gossos. També hi ha hagut un augment en la denúncia de molèsties per sorolls, que sumen 10 infraccions en el que portem de 2020, enfront les 12 que es van detectar el 2019.

Beure al carrer i ocupació irregular de terrasses, altres infraccions

Altres infraccions denunciades tenen a veure amb el consum de begudes alcohòliques a la via pública, l’ocupació irregular de terrasses, les llicències de venda als mercats setmanals, la intrusió a equipaments públics fora dels horaris d’obertura, l’acampada, donar de menjar animals embrutant el carrer i, fins i tot, fer necessitats fisiològiques a la via pública.

Una de les infraccions que més preocupa és la relativa als abocaments incontrolats. Per aquest motiu, en les darreres setmanes agents cívics han dut a terme una campanya entre la ciutadania per a informar-los dels seus deures i obligacions en la gestió de residus. En cas de reincidència, s’inicia un procediment que pot acabar en sanció si es detecten infraccions.