La zona blava, la Nau Dradissa i els festivals musicals, punts forts a l’Assemblea de veïns del Barri de Mar

El barri vilanoví, que s'ha vist submergit de ple en les seves festes aquest cap de setmana, va celebrar el dijous passat la seva assemblea anual

Imatge de la reunió de l'associació de veïns del Barri de Mar. Fotografia: Cedida

El passat dijous 28 de juny, va tenir lloc l’assemblea ordinària dels veïns del Barri de Mar de Vilanova i la Geltrú. La reunió, que era només per a socis, i que va obrir les seves portes a la ciutadania quan començava el torn de precs i preguntes, va servir per tornar a fer públiques les preocupacions que tenen els veïns de la zona.

Segons ha pogut saber La Ciutat del Garraf, un grup de veïns es va personar a l’assemblea per fer notori el seu malestar,  produït per les diferents actuacions que s’han estat realitzant en els darrers mesos i setmanes al Barri de Mar, i per abordar la problemàtica dels festivals musicals.

Des de l’associació de veïns del Barri de Mar expliquen que entre els principals temes que es van tractar en aquest torn de precs i preguntes, un d’ells va ser el de la zona blava i el de la zona verda. La  junta de l’associació veu evident que era necessària una regulació de vehicles a la façana marítima i al barri, però consideren que cada cop que des de l’Ajuntament es fa una actuació de la via cap a baix, sembla que ho facin amb l’objectiu de recaptar diners.

En referència a la resta de temes, l’estat en què es troba la Nau Dradissa i la preocupació generada entorn de la durada i a les condicions dels festivals musicals, varen ser un dels altres punts forts, i reconeixen que cada cop hi ha més pressió social en aquest darrer aspecte.

Alguns dels veïns presents a la reunió van queixar-se de la problemàtica quotidiana que els hi genera la ubicació i els horaris d’aquests festivals de quasi quatre dies, ja que els hi impedeix dormir i molts d’ells matinen o tenen infants. “Algun veí ens va comentar de molt mala gana que ja s’estava mirant hotels per tal de no estar aquí aquests dies, fet que tant ell com nosaltres considerem del tot lamentable”, aclaria el president de l’associació de veïns.