Prova pilot entre Neàpolis i L’Hospital Clínic per a la diabetis II

El projecte presentat al Smart City Expo World Congress permetrà desplegar tecnologies en l'àmbit de l'atenció al benestar i la millora de la salut

Imatge de Neàpolis. Foto: Aj. VNG

L’Agència Pública d’Innovació Neàpolis i l’Hospital Clínic de Barcelona desplegaran “Apassar” una prova pilot conjunta per fer el seguiment de la pràctica d’exercici físic als pacients amb diabetis tipus II de Vilanova i la Geltrú. Aquest seguiment i monitoratge es farà amb l’ajut de sensors que recolliran les dades. Aquesta informació serà tramesa a través d’una xarxa municipal amb tecnologia Lorawan recentment desplegada a la ciutat.

L’objectiu de la prova pilot és desenvolupar prototips de baix cost que permetin l’obtenció d’aquestes dades i que es pugui validar la seva efectivitat i viabilitat a l’hora d’incidir en la gestió de la malaltia per part dels pacients i fins i tot arribar a oferir tractaments personalitzats. La tecnologia que fa possible aquest projecte es presenta com força adequada per al desplegament de dispositius de teleassistència i de control de dades biomètriques i de salut.

El test es farà amb pacients amb diabetis del tipus II des del CAP I de Vilanova i la Geltrú i compta amb el suport de la direcció dels Serveis d’Atenció Primària, SAP, de l’Alt Penedès-Garraf-Baix Llobregat Nord i la Direcció de Planificació Estratègica i Avaluació de la Gerència Territorial Metropolitana Sud.

La prova pilot ha estat presentada en el marc del Smart City Expo World Congress per Carla Fernández, de la direcció de Recerca i Innovació de la Fundació Hospital Clínic i Josep Farré de la direcció tecnològica de Neàpolis. La regidora d’Empresa i Innovació, Conxi Martínez, creu que la implementació de pilotatge “significa un pas endavant en els objectius de l’Agencia local Pública d’Innovació per situar la tecnologia al servei de les persones.”

En aquest sentit, des de Neàpolis es vol potenciar el desenvolupament d’estratègies d’innovació disruptives, com les que possibiliten per exemple l’extensió de xarxes de sensors i el tractament massiu de dades. Aquest coneixement és el que ha de permetre l’actuació conjunta de diferents agents que dissenyin i ofereixin solucions innovadores de forma efectiva i eficient. Com assenyala Conxi Martínez, “L’ús social de la innovació i la tecnologia ha de ser el nostre horitzó permanent ajudant a crear serveis que reverteixin en beneficis a les persones o en la millora de la seva qualitat de vida”

Les dades recollides es gestionaran des de la plataforma Sentilo. Aquesta plataforma recull i difon la informació generada des dels sensors, és de codi obert i escalable a les dimensions i necessitats de les ciutats. Actualment la plataforma la constitueixen una comunitat de ciutats i empreses que operen sobre l’ús d’estàndards oberts i programari gratuït. Una xarxa impulsada per la Diputació de Barcelona, que també col·labora en la iniciativa.

Aquest no és el primer cop que s’obre la porta per utilitzar els recursos de Neàpolis utilitzant l’agència com un laboratori per provar solucions tecnològiques innovadores en matèria de salut i atenció social. Aquest 2019 es va signar un acord en aquest sentit amb el consorci sanitari de l’Alt Penedès-Garraf i la fundació privada Sant Antoni Abat, en aquest cas per fomentar i desenvolupar projectes de recerca i innovació que estiguin lligats als serveis socials i de salut específicament encarats a l’atenció geriàtrica, l’envelliment actiu i l’assistència i atenció dels processos de malalties cròniques.

Xarxa sense fils WAN municipal

El projecte “Apassar” serà possible pel desplegament d’una xarxa sense fils WAN, d’àmbit municipal. Aquestes xarxes tenen capacitat de transmissió de petits volums de dades a grans distàncies, amb dispositius molt petits i amb un consum d’energia molt baix. Per tant són xarxes molt efectives en la recollida de dades procedents de sensors.

Amb aquesta tecnologia s’obre la porta a recollir de forma relativament senzilla mesuraments de les constants vitals d’una persona com la tensió arterial, batec cardíac o índexs de glucèmia. Les dades enregistrades procedents de diversos pacients podrien ser processades de forma conjunta el que permet fer estudis d’ampli espectre en matèria de salut però també crear aplicacions concretes que ajudin a la gestió de l’atenció. Aquesta segona opció és la que es vol aconseguir amb el projecte “Apassar”.

A Vilanova la tecnologia escollida per desplegar aquesta xarxa és LoraWan (Long Range Wide Area network) que té un estàndard industrial ben definit i una relació de cost per ús molt baixa. Això fa que sigui força assequible per a una estructura d’àmbit públic, com una administració local. Per fer-la possible ha estat necessari desplegar tres estacions base en el municipi. Cadascuna de les tres estacions instal·lades permet oferir servei fins a 10.000 dispositius o sensors. Totes tres estan connectades a un servidor central. La nova xarxa serà de titularitat pública i és també capaç de servir volums de dades a diferents empreses o subscriptors de l’àmbit privat.

Altres usos de la xarxa municipal amb tecnologia Lorawan

La nova xarxa però podria donar servei i recollir informació i dades sobre altres àmbits com la mobilitat en el transport públic, el volum de trànsit, la situació dels aparcaments o sobre altres paràmetres com els sistemes d’enllumenat i reg intel·ligents, controls de paràmetres del clima com els índexs de contaminació o les emissions.

En aquest sentit, i des d’una perspectiva d’ús social de la tecnologia, el projecte que actualment desenvolupa Neàpolis amb el suport de la Diputació de Barcelona sobre detecció i atenció de la pobresa energètica també seria un bon candidat a utilitzar aquesta xarxa.

La recollida de dades és un primer pas que ha de permetre, un cop processades, l’obtenció de coneixement derivat d’aquesta informació sistematitzada. A partir d’aquest coneixement es poden articular solucions intel·ligents que permetin la gestió de problemes o atendre situacions concretes, des de la gestió semafòrica per evitar embussos de trànsit a la tele gestió remota de sistemes complexos com l’enllumenat públic, xarxes de climatització de fred i calor, o les rutes de recollida dels serveis de neteja viària.

Les aplicacions ultrapassen l’àmbit públic i també podrien servir a les empreses privades per gestionar millor la logística del transport o adaptar-la a les necessitats. En aquest sentit, l’atenció i assistència a segments de població específics són un dels grans àmbit on la xarxa pot ajudar a aportar aquest coneixement i a possibilitar solucions smart a molt curt termini.