Neàpolis presenta la iniciativa VNG2 per crear una rèplica digital de Vilanova i optar als ajuts Urban Innovative Action

Aquest bessó digital es comportaria com un escenari virtual on provar solucions de ciutat intel·ligent que serien gestionades per comunitats ciutadanes

0
329
Imatge d'Olga Arnau durant la presentació a Neàpolis. Foto: Aj. VNG.

L’Agència pública d’innovació, Neàpolis , ha iniciat el procés per bastir una candidatura que lideri l’Ajuntament de Vilanova per optar als ajuts europeus del programa UIA-Urban Innovative Actions. Des de la regidoria d’Innovació s’ha convocat un conjunt de representants de la quàdruple hèlix local: empresa, administració, ciutadania i recerca i formació de Vilanova perquè siguin part activa d’aquest projecte. La trobada ha congregat avui més de 40 d’aquests representats al vestíbul del viver d’empreses del Crea&Co a Neàpolis.

Al llarg de la sessió de treball s’ha plantejat VNG2, la proposta que ha elaborat Neàpolis i que optarà a ajuts d’entre 3 i 5 milions d’euros. Un dels objectius és cercar socis i aliats per la qual cosa s’ha fet també una crida als assistents per què aportin propostes amb les qual completar la candidatura. En paraules de la regidora d’Innovació, Olga Arnau, “es tracta d’intentar trobar potencials aliances entre els participants, demanar-los que proposin accions, idees o objectius a assolir. Volem que ens aportin visions i perspectives diferents sobre les matèries que els hi plantegem des de l’equip de Neàpolis però també incorporar totes aquelles que puguin sorgir fruit del treball conjunt”.

El punt de partida que proposa Neàpolis és la generació a la ciutat d’una plataforma d’innovació de la ciutat dissenyada a partir de la tecnologia digital twin (bessons digitals). Aquesta tecnologia, que ja és força estesa en el sector industrial privat, es fonamenta en la generació de rèpliques digitals d’objectes i processos. Aquestes rèpliques digitals simulen els comportaments dels seus bessons reals per la qual cosa són excel·lents plataformes per assajar i provar comportaments o per modular, preveure i gestionar que succeirà a partir de les dades obtingudes en el model físic real. Això permet avançar quines seran les reaccions, comportaments o detectar potencials problemàtiques.

El projecte vol generar aquesta plataforma construint una maqueta digital de Vilanova on es visualitzin les dades i la informació que es recullen des de diferents vies i amb l’ajut de les tecnologies de sensors. Aquesta rèplica virtual de Vilanova oferiria un gran volum de dades, obertes, d’accés públic i en temps real sobre els quals es podria treballar des de la tecnologia per fer front a les necessitats i a la gestió de la ciutat i formular possibles solucions a qüestions vinculades als serveis bàsics, la mobilitat, l’atenció a les persones, la salut o la qualitat de vida dels ciutadans.

L’element clau i central del projecte es la voluntat que aquest potencial i continuat flux de dades que s’obtindrà amb l’ajut de la tecnologia sorgeixi de les propostes de comunitats ciutadanes que intervinguin i s’impliquin directament en aquest procés. Les dades obtingudes no seran suficients per si soles per detectar o gestionar la ciutat. Cal convertir aquestes dades en coneixement i en aquest punt és on els ciutadans poden fer l’aportació més rellevant tal com explica la regidora d’Innovació, Olga Arnau, “seran els ciutadans intel·ligents els que faran les ciutats intel·ligents i els que hauran d’orientar sobre què cal treballar o on és necessari incidir a la ciutat per oferir aquestes solucions a tothom”.

El principal objectiu d’aquesta sessió de treball era encetar el procés per a la creació de diferents comunitats integrades per ciutadans. L’objectiu d’aquests grups serà el de treballar en la construcció del concepte de la plataforma digital twin local aportant des de la perspectiva de les seves respectives disciplines i perfils quins seran les necessitats o reptes als quals s’intentarà donar resposta des de la plataforma.

Urban Innovative Actions és un programa de la unió europea amb un marcat accent experimental que intenta assajar i testar solucions innovadores i no desenvolupades encara per donar resposta a reptes i problemàtiques urbanes. Donat que el 72% de la població de la unió europea viu en ciutats el programa vol que siguin aquests entorns els que promoguin i impulsin iniciatives que resolguin situacions de gran complexitat. Finalment també han d’afegir abordatges disruptius i agosarats per fer front a aquestes problemàtiques.

UIA busca i es fixa com a objectiu que els projectes siguin realment nous i mai provats. En conseqüència, premia el risc a l’hora d’oferir solucions. Això comporta necessàriament que aquestes propostes siguin creatives. Imaginatives i trencadores. D’altra banda també es pretén que aquestes solucions puguin ser, un cop provades, replicades en altres ciutats. També es tracta que les idees assajades siguin motor de canvis i transformacions sobre la societat.

Els beneficiaris són ciutats i municipis de més de 50.000 habitants. El programa atorga els ajuts a les administracions locals, però busca i demana que en el projecte s’impliquin altres agents i actors que puguin fer la seva aportació en matèria de coneixement, gestió o desenvolupament, això comporta cercar complicitats en el sector privat, organitzacions, agències, institucions de recerca o organitzacions del tercer sector.

El programa cofinança un 80% del cost de les propostes i també preveu que la implantació dels projectes i les accions derivi en la modelització de les solucions perquè aquestes siguin aplicades en altres contextos urbans. Els casos d’èxit hauran de poder ser replicats i transferits a altres municipis.

FER UN COMENTARI