L’ús d’aigua regenerada per al reg s’obre camí al Garraf

El Club de Golf Terramar de Sitges posa en marxa un projecte, innovador al Garraf, de reutilització d’aigua depurada per al reg. L’aigua regenerada s’obté a partir de l’aplicació d’un tractament més avançat a l’aigua ja depurada

Punt per on s'allibera l'aigua per a cabals ambientals. (Generalitat)

El Club de Golf Terramar de Sitges està duent a terme un projecte de reutilització d’aigua depurada per al reg, innovador al Garraf. La iniciativa, en què col·labora la Mancomunitat Penedès-Garraf, permetrà fer un nou ús de l’aigua regenerada de la depuradora d’aigües residuals de Sant Pere de Ribes-Sitges per al reg del camp de golf. Es tracta d’una iniciativa privada del Club de Golf, i la primera experiència de reutilització d’aigua regenerada per al reg que es fa al Garraf. Aquesta aigua s’obté a partir de l’aplicació d’un tractament més avançat a l’aigua ja depurada que permet fer-la servir novament per al reg.

Aquesta setmana s’han fet treballs al col·lector de desguàs de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Pere de Ribes – Sitges, gestionada per la Mancomunitat Penedès-Garraf, per permetre en un futur l’ús d’aigua regenerada per al reg del Golf de Terramar. Les connexions s’han realitzat en horari nocturn i utilitzant tècniques que permeten minimitzar l’impacte en el funcionament de l’estació depuradora, i compten amb l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Amb la posada en funcionament de la nova connexió, part de les aigües que surten de la depuradora es transportaran mitjançant canonades i bombaments fins a un nou equipament terciari del Club de Golf. La instal·lació, que entrarà en servei al maig, tractarà 300.000 m3/any d’aigua ja depurada, mitjançant un sistema addicional de filtració per retenir els sòlids suspesos, que per la seva mida no s’han eliminat anteriorment, i procedir a la seva desinfecció, deixant-la a punt per a ser reutilitzada.

L’aigua regenerada, tot i no ser aigua potabilitzada, és òptima per a usos industrials, municipals, agrícoles o ambientals, com ara el reg de camps de golf o la recàrrega d’aqüífers. La Mancomunitat Penedès-Garraf valora positivament aquestes iniciatives privades de reutilització ja que permeten mantenir millor les reserves d’aigua i disminuir l’ús d’aigua potable.