El nou planejament municipal d’Olivella aposta per un urbanisme més compacte

La Comissió territorial d’urbanisme del Penedès dona el darrer vistiplau al text, que redueix i reestructura els nous desenvolupaments urbans al poble per evitar l’extensió de les urbanitzacions de cases aïllades

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

La Comissió territorial d’urbanisme del Penedès, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha donat avui el darrer vistiplau al Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Olivella, al Garraf.

El POUM substituirà l’instrument de planejament vigent fins ara, les Normes subsidiàries, que eren de caràcter molt bàsic, i permetrà una regulació més exhaustiva. A grans trets, el POUM aposta per un urbanisme més compacte, completant els nuclis i teixits urbans sempre que sigui possible abans de consumir nou sòl.

Olivella, amb uns 3.800 residents, se situa al bell mig del Parc Natural del Garraf i té tres assentaments urbans diferents. La part de ponent es troba ocupada per una gran extensió d’urbanitzacions, amb molt baixa densitat.

A la part central d’Olivella es troba el seu nucli antic, al voltant de l’església. Finalment, a llevant es troba la urbanització la Plana Novella, ocupada per cases unifamiliars. El 90% de la població d’Olivella viu a les urbanitzacions, i només el 10% ho fa al nucli antic.

El municipi no compta amb grans eixos viaris ni comunicació amb ferrocarril, fet que ha dificultat la implantació d’activitats econòmiques, que es concentren a la urbanització Mas Milà i se centren en la restauració i el petit comerç.

El POUM aposta, en termes generals, per desclassificar sòl on l’anterior planejament preveia noves construccions en extensió i ajustar els límits de les urbanitzacions. En canvi, opta per petites ampliacions de sòl urbà al voltant del nucli antic. Així, aconsegueix reduir en 72 hectàrees els desenvolupaments urbans que preveien les antigues Normes i proposa només una nova extensió de 2,31 hectàrees.