Josep Anguera, president de Creu Roja Tortosa: “No és veritat que hi hagi ciutadans que accedeixen a certs serveis pel simple fet de ser immigrants”

Com funciona Creu Roja Tortosa?

La Creu Roja s’organitza en assemblees i oficines. A Tortosa som una assemblea, l’àmbit de la qual no és estrictament local. Hi ha poblacions, com ara Paüls i Xerta, on l’ONG no té presència. Des de la nostra assemblea mirem d’arribar en aquests punts. També disposem d’algun tècnic especialista que presta els seus serveis a altres municipis de les Terres de l’Ebre on, tot i haver-hi la Creu Roja, no disposen d’aquests serveis concrets. L’estructura actual de la Creu Roja tendeix a la comarcalització:el seu lema és “Cada cop més a prop de les persones”.

Creu Roja Tortosa està d’aniversari. Parli’ns una mica de la història de l’entitat.

Fa 125 anys que es va fundar. Després de l’Arxiconfraria de la Cinta, nascuda fa més de quatre segles, som els més vells.

Tortosa era una ciutat portuària, receptora de ferits de la guerra de les Filipines. El primer esbós de Creu Roja Tortosa va ser de caràcter assistencial: va néixer per atendre els combatents d’aquellacontesa, en una època en què no hi havia Seguretat Social.

La primera seu de l’entitat estava situada al carrer del Bisbe Aznar. L’edifici que ara coneixem, situat al carrer de Berenguer IV, es va erigir gràcies a les col·lectes populars. La guerra civil el va destruir i va caldre tornar-lo a aixecar.

Durant aquest conflicte també vam prestar un servei destacat. Als anys seixanta, quan la dona comença a incorporar-se al món laboral, es funda la primera llar d’infants, amb un component social important, que continua oberta.Durant les dues dècades posteriors vam dedicar-nos en gran mesura als serveis preventius a les carreteres.

Quines activitats dueu a terme actualment?

Quan es va començar a adjudicar el transport sanitari a empreses, Creu Roja Tortosa va decidir desvincular-se de l’àmbit assistencial i dedicar-se més a temes socials.

Ens hem centrat en dos àmbits on hi ha una gran necessitat: la gent gran i els infants.

Faci’ns-en cinc cèntims.

En conveni amb La Caixa, tenim el projecte “Soledat no volguda”, dedicat a la gent gran que, sense poder-hi fer res, es queda fora de la societat.

Per posar en pràctica la iniciativa, primer es va fer un diagnòstic per detectar els ciutadans i ciutadanes que es trobaven en aquesta situació. Posteriorment hi va haver la conscienciació, no en va és la societat qui ha d’intentar corregir aquests problemes. La tercera fase, que aviat engegarem, és la d’acompanyament: a través del teixit associatiu, aplicarem un seguit de mesures per evitar aquesta soledat. Per exemple, membres d’associacions de veïns que visitin aquests avis i àvies, els acompanyin a fer la compra… També hi ha la idea d’organitzar sortides i de fomentar la convivència d’universitaris i gent gran: el jove té un habitatge i l’avi té companyia i ajuda.

Quina labor feu amb els xiquets?

Un dels projectes estrella és el consagrat a la infància hospitalitzada, xiquets en situacions crítiques que necessiten un suport addicional.A la planta infantil de l’Hospital Verge de la Cinta hi ha un espai on tots els matins els nostres voluntaris assisteixen la canalla ingressada. És com un esplai. És increïble veure com els canvia la cara, del moment en què estan al llit al moment en què entren a l’espai d’assistència.A la tarda el mateix indret es converteix en ciberaula, amb uns ordinadors a disposició dels infants. Avui aquest projecte atén més de 500 nens anualment.

Així mateix, treballem amb menors que no tenen oportunitats, que arrenquen d’un cicle de pobresa del qual difícilment poden sortir. Per a ells tenim un projecte de reforç escolar: ajudem els menors de famílies amb problemes seriosos, amb l’objectiu últim de formar-los en valors.

Com us financeu?

A Tortosa disposem d’un pressupost de 350 000 euros anuals. Ens financem amb els socis, les donacions i les subvencions. El fet de disposar del Centre de Reconeixement Mèdic ens suposa uns ingressos extra que reinvertim en temes socials.

Estem responent a moltes necessitats que l’Administració no satisfà. És el cas dels aliments. Serveis Socials en fa la valoració inicial, però del balanç final, del control i del lliurament dels aliments se n’encarrega el personal de Càritas i la Creu Roja.

L’ideal seria que les ONG no existissin, i que l’Administració arribés a cobrir aquestes mancances. Val a dir que és positiu que la societat sigui conscient de les privacions dels altres i en tingui cura.

Com han evolucionat les necessitats a Tortosa en els darrers anys? L’arribada d’immigrants deu haver influït en el perfil dels destinataris de les vostres iniciatives.

Al nostre país, la borsa de pobresa està constituïda en gran part per immigrants, però no són els únics que la pateixen.Durant la crisi, molta gent gran va haver de dedicar la seva pensió a ajudar els fills o els nets. Així va ser com molts ciutadans van entrar al món de la pobresa.

Hi ha qui no assumeix que pertany a aquesta borsa de pobresa. I no demana ajuda, perquè li fa vergonya o per altres raons. Una de les nostres prioritats, per tant, és dignificar al màxim la nostra acció. Així, per exemple, abans el lliurament d’aliments es feia durant una sola jornada;es formaven grans cues molt visibles. Ara els productes poden passar-se a recollir durant tot el mes al magatzem, discretament.

Hi ha qui creu que hi ha ciutadans que accedeixen a certs serveis pel simple fet de ser immigrants. I no és veritat: la pobresa no entén d’edats ni de races. Quan ajudem algú, no mirem la seva nacionalitat: simplement valorem la seva situació econòmica. La demagògia és molt injusta i molt fàcil de comprar.

Abans de la crisi del 2008 ateníeu menys ciutadans que actualment?

Sí. De fet, el 2017 és el primer any en què hem notat un petit descens quant a la carestia d’aliments. Fins ara sempre n’havien calgut més i més, any rere any.

De fet, inicialment només hi havia dues campanyes de recollida d’aliments: la del gener i la del juliol. Fa uns anys vam impulsar-ne una altra a la primavera, perquè amb el que recollíem no arribàvem a cobrir les necessitats.

Actualment el Banc d’Aliments és qui es fa càrrec de les campanyes, amb el suport de Creu Roja Tortosa i Càritas.

Com teniu previst celebrar l’aniversari?

L’efemèride coincideix amb la propera inauguració d’una segona seu al costat de la benzinera de Quatre Camins: ens volem obrir a Ferreries, un barri molt important de la ciutat, amb un teixit associatiu molt remarcable. A més a més, ja hi tenim el Centre de Reconeixement de Conductors, que es traslladarà de l’Edifici Montepioal nou local.La nova seu serà també un punt d’atenció al veïnat, on donarem a conèixer els nostres projectes. Així també serà més fàcil que la població de municipis on no hi ha la Creu Roja pugui accedir a l’entitat.

A Festes de la Cinta tenim previst muntar una exposició amb utensilis o altres materials històrics de l’entitat.

Així mateix, estem buscant ciutadans que, fa dècades, van ferel servei militar amb nosaltres. Necessitem el seu testimoni i la seva ajuda per identificar qui surt a les fotos i documents de què disposem. A l’estand d’Expoebre d’enguany van acudir molts visitants que van identificar persones a les fotografies. Un documentalista està classificant el material per publicar el llibre dels 125 anys de Creu Roja Tortosa.

En commemoració del nostre aniversari, també organitzarem alguna xerrada per traslladar al veïnat tortosí la història de la gent que ha fet la Creu Roja. Som gent que treballa per a gent, res més.