Santa Coloma de Farners retira pilones i obre la via pública

S'havien instal·lat per evitar que els vehicles aparquessin a les voreres

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha iniciat, seguint el Pla d’Accessibilitat municipal, la retirada de pilones a diferents voreres del municipi. L’eliminació dels blocs ha començat al carrer Sant Sebastià i se seguirà amb els que hi ha situats als carrers Francesc Moragas i Francesc Camprodon. Amb la retirada de les pilones, l’objectiu és espaiar la via pública per a la circulació dels vianants. 

Les pilones s’havien instal·lat principalment per evitar que els vehicles aparquessin sobre les voreres, però es considera que són innecessàries si els conductors compleixen la regulació viària. A més, el model de pilona existent en aquests carrers és de disseny no accessible, ja que és molt baixa (sobresurt aproximadament 40 cm respecte el paviment) i el Pla d’Accessibilitat municipal (aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia de 05/05/2022) ja en preveu la seva retirada i/o substitució. 

El consistori pretén eliminar aquests elements de la via pública per disposar d’unes voreres més àmplies i lliures d’obstacles, deixant-les només en aquelles zones on siguin necessàries per a la seguretat dels vianants.