Es regularitza l’educació telemàtica del Conservatori de Música Isaac Albéniz com a conseqüència de la COVID-19

Durant el ple, també s’han aprovat per unanimitat dos projectes constructius d’obres amb l’objectiu de millorar la xarxa de carreteres de la Diputació de Girona

Ple telemàtic de la Diputació de Girona. Foto CEDIDA

Aquest matí, l’òrgan col·legiat de la Diputació de Girona ha celebrat una sessió plenària extraordinària i urgent. Un mes més, la sessió s’ha dut a terme mitjançant videoconferència i s’ha retransmès per via telemàtica a través del web de l’ens supramunicipal.

Un dels temes aprovats aquest matí ha estat la modificació de l’Ordenança reguladora de preus públics per a la prestació dels serveis i la realització d’activitats relatives als ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori de Música Isaac Albéniz, organisme autònom de la Diputació de Girona.

Aquesta mesura, presa com a conseqüència de la crisi ocasionada per la COVID-19, ha estat aprovada amb el vot en contra de la CUP i se centra en la inclusió de l’educació telemàtica dins de les tarifes dels seus ensenyaments musicals. A més, en l’ordenança també s’han establert les tarifes en dues modalitats diferents: la modalitat presencial i la modalitat telemàtica, la qual correspon al trenta per cent respecte de l’ensenyament presencial.

Amb aquesta modificació, queda fixada una tarifa concreta en el cas que els ensenyaments del conservatori no es puguin prestar presencialment durant el proper curs. La modalitat telemàtica s’estableix com a alternativa i complement a l’activitat acadèmica presencial, i seria aplicable només quan ho requereixin situacions d’emergència que facin impossible la realització de les classes de manera presencial, tal com ha passat en els darrers mesos.

Des de la declaració de l’estat d’alarma, el passat 14 de març, el Conservatori de Música s’ha anat adaptant progressivament per poder impartir part del seu ensenyament musical a distància, tal com han fet la majoria de les institucions dedicades a l’ensenyament.                              

Millores en la xarxa viària

En la sessió plenària d’avui també s’han aprovat per unanimitat dos projectes constructius d’obres amb l’objectiu de millorar la xarxa de carreteres de la Diputació de Girona.

D’una banda, un projecte constructiu d’obres de millora del drenatge de la carretera GIV-5232, que va de Tortellà a Montagut, el qual compta amb un pressupost de 165.358,13 euros (IVA inclòs). La rasant d’aquesta carretera presenta un punt baix just abans del gual del Llierca que coincideix amb la presència d’un rec que queda interromput per la carretera mateixa, i no hi ha cap obra de drenatge transversal que li doni continuïtat.

Aquest fet provoca que aquesta zona s’inundi en moments de forts aiguats i que quedi inutilitzable, fins i tot quan el mateix gual ja seria transitable. Per solucionar-ho es projecta modificar la rasant de la carretera per poder col·locar una obra de desguàs transversal de formigó que doni continuïtat en aquest rec.

D’altra banda, s’ha aprovat el projecte de condicionament d’un tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, el qual compta amb un pressupost de 232.265,72 euros (IVA inclòs). En els anys 2018 i 2019 es van produir episodis de pluja molt intensa que van provocar inundacions i talls de la via en alguns punts. Un dels punts que acumula més incidències es troba al punt quilomètric 0+900, on, degut a un funcionament deficient dels sistemes de drenatge longitudinal de la carretera, es produeixen talls de la via en aquests episodis de pluja.

L’objectiu del projecte és millorar les condicions actuals de drenatge en el tram comprès entre els punts quilomètrics 0+680 i 1+000, traslladant el punt baix de la carretera, que actualment es troba cent metres abans de l’obra de drenatge transversal, sobre la riera de Mas Ros, fent-lo coincidir amb l’obra de drenatge transversal que dona continuïtat a la riera.

Suplement de crèdit per a l’adquisició de material de protecció per la COVID-19

Un altre dels punts aprovats, en aquest cas per unanimitat, ha estat la convalidació d’un expedient de suplement de crèdit del pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, en relació amb un import de 118.685,30 euros per a despeses en productes farmacèutics i material sanitari per a la prevenció de la COVID-19. Es tracta d’una provisió per a rebrots i altres situacions en què aquests productes i materials puguin resultar necessaris.