Figueres obre la subvenció a entitats culturals, educatives, juvenils, esportives i veïnals

El termini per a la presentació de sol·licituds comença el dia 1 d’abril i s’allarga fins el dia 20

L’Ajuntament de Figueres ha aprovat la convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades a entitats culturals, educatives, juvenils, esportives i veïnals que desenvolupin projectes, activitats i serveis estables d’utilitat pública i d’interès social durant el 2021. S’hi destina en total 483.600 euros. 

Atesa la crisi sanitària provocada per la Covid.19 i les conseqüències que ha portat tant en l’execució dels programes d’activitats de les entitats com en la manca de certeses a l’hora de planificar els propers exercicis, excepcionalment la convocatòria, tal i com ja es va fer l’any passat, es planteja amb caràcter anual. 

 

Aquesta convocatòria, també contempla tal i com també es va fer amb la del 2020, l’ampliació del 30 al 50% de la despesa subvencionable, tenint en compte que moltes entitats no han pogut desenvolupar l’activitat inicialment programada però, no obstant això, han hagut de fer front a despeses estructurals de l’entitat. Per la qual cosa es considera oportú establir que en la present convocatòria les despeses de manteniment i estructura (lloguer, llum i similars) puguin justificar-se fins a un màxim del 50% sobre el total del projecte, activitat o servei. 

Aquests ajuts econòmics hauran de fomentar projectes, activitats i/o serveis estables que tinguin per finalitat: 

-Millorar la cohesió social de la ciutat.

-Fomentar valors socials, educatius, culturals, esportius i de diversitat i integració, així com noves formes de participació.

-Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.

-Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania.

-Promoure la igualtat.

-Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties i les seves famílies.

-Fomentar la integració i la normalització de persones amb discapacitat.

-Vetllar per la qualitat de vida de les persones grans.

-Ampliar l’oferta formativa de la ciutat fent possible la formació continuada.

-Promoure l’educació i la formació de qualitat com una eina per al progrés personal. 

-Fomentar la participació i impulsar l’accés de la ciutadania a la cultura.  

-Fomentar oportunitats entre els joves per a que puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les seves expectatives. 

El període de presentació de sol·licituds és de l’1 al 20 d’abril. 

Es pot consultar tota la documentació necessària aquí: http://ca.figueres.cat/la-ciutat/les-entitats/subvencions-per-a-entitats-figuerenques-any-2021-23015/