L’Espluga de Francolí presenta els resultats del projecte d’anàlisi de la situació del comerç

L’estudi recull una alta participació amb més de 450 persones consumidores enquestades i més de 100 persones empresàries entrevistades

temps lectura-Temps de lectura: 6 minuts

Les regidories de comerç i promoció econòmica de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí iniciaven el passat mes d’octubre els primer passos per impulsar l’estudi i l’anàlisi de la situació del comerç i de les empreses locals i el cens del locals d’activitats econòmiques a l’Espluga de Francolí.

Un projecte que ha comptat des del passat mes de novembre amb la implicació dels agents econòmics del municipi, amb més de 100 entrevistes a l’empresariat i la participació de l’entitat representativa del comerç, la Unió de Botiguers de l’Espluga. Un projecte i estudi que rebia el suport del Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya, i que ha estat liderat i dirigit per la consultoria espluguina Blau Advisors Strategic Partners.

Aquest projecte també comptava amb una consulta a la ciutadania en format d’enquesta que ha recollit la participació de més de 450 persones consumidores, que han aportat en aquest projecte propostes de millora, necessitats davant d’un nou model de consum, i en la que en destaca la bona valoració del comerç local. Un model de consum canviant, l’adaptació horària, i la millora de serveis digitals són algunes de les necessitats que trasllada la ciutadania. Com a reptes i necessitats de millora hi ha propostes com la millora en la mobilitat i parc d’aparcament, la millora de la neteja dels vials i la promoció del municipi.

Des del passat mes de febrer i havent recollit les dades en brut i formulades les entrevistes, el projecte i les dades s’han treballat internament per elaborar els informes i línies de treball per a poder-les incorporar a projectes futurs de les diverses regidories del consistori. Amb aquest estudi les regidories de comerç i promoció econòmica treballaran amb la redacció del pla d’impuls del comerç local, que es desenvoluparà per fases en els propers anys per aconseguir superar els reptes i necessitats presentades.

Els resultats generals de l’estudi es presenten en tres grans blocs: els resultats de l’enquesta ciutadana, les valoracions de les entrevistes a l’empresariat i les dades del cens de locals d’activitats econòmiques.

RESULTATS DE L’ENQUESTA CIUTADANA

El perfil de persona consumidora enquestada es determina en una dona de 45 anys que compra majoritàriament a l’Espluga, essent la franja de 30 a 45 anys la que va participar de manera més clara a la consulta. En general les persones enquestades valoren satisfactòriament la relació i atenció amb el comerç local, amb una puntuació de 8,21 sobre 10.

En destaca que el 90 % enquestats compra al comerç local producte de qualitat. El 41% primer cerquen al municipi tot i que per manca de varietat de producte i tipus d’establiments opten per buscar alternatives fora del poble. L’atenció, el servei i la reducció de temps de desplaçament són elements que destaquen en el 44% de les persones enquestades i que aposten pel consum local.

La ciutadania per tant fa una bona valoració del comerç local però en destaca com a proposta de millora la flexibilització horària, l’obertura de comerços i serveis els dissabtes
a la tarda. També la millora d’elements de mobilitat i aparcament, la neteja vial i la conservació dels pols comercial, millorant l’eix que els uneix En els indicadors de millora
també en destaca que la zona blava, que és l’element pitjor valorat i no arriba al 5 en la valoració sobre 10. Possiblement, l’excés d’ús del vehicle a motor que es fa al municipi sigui un dels factors que han condicionat aquesta resposta.

Pel que fa a la digitalització, la compra online al comerç local no és una necessitat alta pels majors de 45 anys, només 6 de cada 10 ho troben necessari. En canvi en destaca la franja menor de 45 anys que creuen que sí que ho és i proposen millores en la digitalització, serveis digitals associats, que permetin millorar la comunicació, efectuar comandes, etc. Un col·lectiu que segons l’estudi cal tenir present per tenir recorregut potencial com a compradors i que cal fidelitzar a llarg termini. Ampliar oferta de serveis per part dels comerços amb comandes per whatsapp, millora del temps retorn del producte, repartiment a domicili o comandes per internet són les propostes que es recullen en l’enquesta.

La varietat de productes, en pràcticament el 70% dels casos i l’aprofitament dels desplaçaments en el 37% dels casos són, elements clau de la motivació per comprar a fora. La varietat de serveis i diversitat d’establiments no està valorat de forma molt alta i té un aprovat just de 5 sobre 10. La ciutadania valora positivament la consolidació dels pols comercials existents i la vertebració de l’eix comercial entre els dos pols.

RESULTATS DE LES ENTREVISTES AL COMERÇ I EMPRESES EN ACTIU

Durant els mesos de desembre i gener es van iniciar les entrevistes personalitzades a les persones empresàries locals. Unes entrevistes presencials o telefòniques que tenien per
objectiu prendre el pols de la situació actual del comerç local en veu de l’empresariat local. Han estat més de 128 persones comerciants i empresàries que han atès aquesta entrevista.

De l’anàlisi se’n recull i en destaca que els 66% de comerços i empreses del municipi són negocis consolidats amb més de 10 anys d’existència. Es tracta de negocis familiars majoritàriament en model d’autoocupació o de microempresa, el 89% dels negocis no tenen treballadors o en tenen menys de 5. En el 20% dels casos, haurien de contractar personal però no els és possible.

Pel que fa a horaris i serveis, en la gran majoria de casos s’informa de l’horari a l’exterior del local, però només el 62% és visible amb el local tancat. El 60 % dels comerços manifesten haver modificat l’horari per demandes dels clients. En relació als serveis, la gran majoria dels establiments disposen de pagament amb targeta i ofereixen la comanda telefònica. El repartiment a domicili i la comanda per internet, molt sol·licitats per la ciutadania, estan disponibles en el 40% i el 33% respectivament.

Pel que fa al producte, la singularitat del producte local, artesà o ecològic amb acreditació són minoritaris en els comerços. El 56% són de productes són generalistes. El 51% de les empreses consideren que el turisme no els implica un increment de vendes. El 50% de comerços i empreses destaquen que els negocis han fet accions per revertir la situació actual, destacant l’adaptació a nous hàbits de consum i la participació en esdeveniments. El 67% dels enquestats coneixen la pàgina de la Unió de Botiguers i

Empreses de l’Espluga però només el 44,8% formen part de l’entitat de referència del comerç al municipi.

En les propostes de millora, destaquen la pròpia adaptació davant la pandèmia als nous hàbits de consum per adaptar-se a la demanda actual. Sensibilitzant i treballant conjuntament amb els ens locals i comarcals per la promoció i dinamització comercial. I valoren positivament i proposen reforçar i incrementar les propostes promocionals del municipi.

En destaca notòriament la necessitat de millora de la neteja vial i la reformulació del model i sistema d’aparcament, augmentant espais d’aparcament i condicionament de voreres. Així com també revisió i disminució de les taxes municipals.

Finalment valoren mantenir les iniciatives dedicades al comerç local i seguir rebent suport
dels ens locals, comarcals i l’augment de suport d’ens supramunicipals.

RESULTATS DEL CENS DE LOCALS D’ACTIVITAT ECONÒMICA

El recull del cens ha estat de més de 260 locals censats, en un mapeig a tot el municipi, dels quals 190 tenen ús comercial o particular. L’estudi recull un cens de 73 locals locals
desocupats, 20 dels quals qualificats com a locals comercials amb possibilitat de reobertura. Per tant 53 locals o possibles espais per a comerços requereixen de reformes, aquests presenten una desocupació de més de 2 anys i s’hi suma que no s’indica si es troben a la venda o lloguer.

El cens i la distribució de l’activitat i locals s’ha realitzat amb una indexació de la ubicació, estat del local i fotografies, amb un mapeig de calor que permet determinar les zones amb altes densitats i el model d’ubicació d’espais comercials.

El 78% de locals i comerços estan majoritàriament ocupats. El casc històric i la zona central del poble aglutinen la major part dels locals desocupats. La majoria dels locals estan ubicats al centre del poble i els primers eixamples del casc urbà en un 68%. Els pols comercials i l’eix d’enllaç entre pols acumulen el 40% dels locals.

Un 55% dels locals es troben a menys de 50 metres d’alguns dels elements turístics i monumentals principals, disposant en el 50% d’aquests casos d’indicacions per arribar a aquests elements. També es recull que el 81% dels locals no existeixen barreres arquitectòniques per accedir per a persones de mobilitat reduïda i en el 79% dels casos es disposa d’aparcament a menys de 50 metres.

ELS EIXOS DE TREBALL I EL PLA D’IMPULS

Des de les regidories de comerç i promoció econòmica, emprenen aquestes dades globals i les específiques com una eina imprescindible per a treballar les línies d’acció de suport al sector del comerç i empresa al municipi i a la reactivació dels locals comercials en desús que potencialment podrien ser ocupats amb major facilitat.

Un projecte que comptarà amb el suport de ConcActiva i la conselleria de promoció econòmica i el Consorci de Comerç Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya.

L’estudi que esdevé el punt de partida que ha de permetre al consistori treballar en un pla d’impuls del sector de forma transversal. Les accions desenvolupades aquests darrers mesos amb iniciatives de dinamització i suport han assentat les bases per a revertir alguns dels aspectes que se’n desprenen d’aquest estudi. Accions com els Espais Vius d’Art o altres accions de formació i impuls del comerç, han estat els primers passos d’activació d’espais desocupats i de suport al sector. A més, des del consistori també s’ha reforçat l’acompanyament a l’empresariat amb un punt d’atenció presencial obert aquest darrer any al municipi, gràcies al suport de ConcActiva.

Per altra banda, i tenint en compte les propostes de l’estudi en l’àmbit de mobilitat, aquestes també es recolliran en el Pla de Mobilitat Sostenible en el que està treballant l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.