L’Espluga de Francolí intensificarà els controls de l’aigua

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí es compromet a publicar els informes finals de totes les analítiques registrades fins ara

El passat 9 de març de 2021 l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va establir la prohibició d’ingerir aigua de boca ja que s’havia alertat de la presència de mercuri en una concentració per sobre de la permesa. Després d’efectuar les analítiques de contrast corresponents es va tornar a permetre consumir aigua ja que aquestes mostraven tots els paràmetres dins la normalitat. A més, es van encarregar unes analítiques extraordinàries en un laboratori diferent per poder contrastar els resultats.

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí es va comprometre a publicar els informes finals de totes les analítiques d’aquest episodi, ja que en aquell moment no se’n disposava perquè no estaven finalitzades ni certificades per part dels laboratoris. Ja es poden consultar les analítiques de les diverses mostres arran d’aquest episodi i també els resultats de les primeres analítiques extraordinàries de seguiment (mostra del 25 de març de 2021).

Fent clic aquí es poden trobar totes les analítiques registrades fins al moment.

Per altra banda, també s’informa que s’ha modificat la planificació d’analítiques prevista per aquest 2021, intensificant el mostreig de mercuri i plom, prenent mostres de forma més continuada i exhaustiva per conèixer l’evolució d’aquests nivells i poder detectar qualsevol anomalia.