Terrassa ofereix un pla de formació gratuït a les entitats i el voluntariat

S'han programat vuit cursos sobre gestió, comunicació, bones pràctiques associatives i servei comunitari que es faran entre els mesos de març i maig

L’Ajuntament de Terrassa posa a disposició del teixit associatiu i el voluntariat de la  ciutat una nova oferta d’accions formatives per donar resposta a les necessitats que  les mateixes entitats van expressar en les valoracions de la formació rebuda el 2020  i en l’enquesta realitzada pel Servei de Qualitat democràtica.  

L’oferta de formacions del primer semestre del 2021 inclou tallers de l’àmbit legal i  de gestió com “Com aconseguir el certificat digital de l’entitat” o “Les obligacions en  matèria de transparència de les entitats” i de l’àmbit comunicatiu, amb accions com  “Xarxes socials: creem l’Instagram de l’entitat” o “Com fer el Pla de Comunicació de  l’entitat a les xarxes socials”. Altres propostes volen fomentar el debat i la reflexió de  les entitats entorn les bones pràctiques associatives, com la proposta “Fem visibles  les bones pràctiques associatives” i apostar per l’aprenentatge servei i servei  comunitari. Hi ha també un curs d’iniciació al voluntariat per a la ciutadania que fa  poc temps que s’hi dedica i per a persones que vulguin començar a fer voluntariat.  En aquest cas, es pot demanar la formació sense ser membre d’una entitat.  

La regidora de Qualitat Democràtica, Ona Martínez, ha volgut animar les entitats a  que aprofitin “aquesta oportunitat de millorar el seu funcionament i la seva  capacitat d’incidir en la vida de la ciutat” i ha recordat que amb la formació a  entitats, el Govern municipal vol “reforçar i enfortir el paper del teixit associatiu i  del voluntariat, ajudar a la seva millora contínua i donar-los projecció, perquè  entitats i voluntariat són dos pilars per a la construcció col·lectiva de la ciutat i  mereixen tot el suport de l’Administració”.  

El conjunt d’accions formatives es desenvoluparà entre el març i el maig. En total  s’ofereixen vuit accions, totes en línia i totalment gratuïtes, amb un total de 50 hores  lectives. Algunes de les accions s’adrecen al miler d’entitats de la ciutat, altres també  s’adrecen als col·lectius no constituïts en entitat i una és específica per a persones que fan voluntariat. Part de les formacions que ara s’impartiran tindran continuïtat  durant el segon semestre, per donar resposta a la demanada del teixit associatiu.  

El professorat dels cursos està format per persones amb experiència que són  membres d’entitats del tercer sector social i s’imparteixen per diferents escoles i  entitats de formació. Gairebé la meitat de les accions oferides són reconegudes pel  Pla de Formació de l’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya, impulsat per la  Generalitat de Catalunya.  

L’oferta es pot consultar a http://espaientitats.terrassa.cat/ca/properes-formacions/.  La inscripció s’ha de fer a través dels corresponents formularis web que hi ha a la  informació de cada curs.