El conjunt de Sallarès i Deu acollirà un nou pol de formació amb les escoles de Restauració i de Flequeria i un centre per a la transició digital

El conjunt arquitectònic de Sallarès i Deu, ubicat al barri de Gràcia, es  recuperarà amb l’objectiu de convertir-lo en un nou pol de formació al servei  de la ciutat. El projecte, que es portarà a terme de manera gradual, farà un  nou pas endavant les properes setmanes, amb l’aprovació del projecte que  permetrà rehabilitar les naus A i B i consolidar estructuralment la resta del  conjunt. En un futur, l’edifici acollirà la nova Escola de Restauració, la nova  Escola de Flequeria i també el nou centre avançat de formació per a la  transició digital. Tot plegat comportaria una inversió superior als 9,1 milions  d’euros.  

Amb tot, es manté l’objectiu d’ubicar instal·lacions per al Rebost Solidari a  una altra de les naus. 

Per a l’adequació de les primeres naus es comptarà amb aportació dels  Fons FEDER. Així mateix, els projectes dels nous centres de formació es  presentaran als fons Next Generation, destinats a la reconstrucció de la Unió  Europea després de la COVID-19. 

Tal com ha explicat l’alcaldessa, Marta Farrés, “parlem d’un projecte de  gran abast que afrontarem de manera gradual. Ja hem començat i  d’aquí a poques setmanes podrem aprovar el projecte que permetrà  rehabilitar les primeres naus. D’aquesta manera posem fil a l’agulla

per ubicar-hi la nova Escola de Restauració. I també treballem per  fer possibles l’Escola de Flequeria i el centre per a la transició  digital”.

Farrés ha afegit que “amb tot plegat recuperarem un bé patrimonial,  ampliarem les oportunitats de la ciutadania d’accedir o millorar dins  el món laboral i donarem resposta a les necessitats de les empreses  proporcionant-los personal altament qualificat i especialitzat.  Avancem en inclusió i cohesió social i afavorim la competitivitat, al  mateix temps que reduïm la bretxa digital”.

Primeres actuacions 

El projecte de rehabilitació, que és previst aprovar en poques setmanes, té  un pressupost de prop d’1,8 milions d’euros i s’està portant a terme sobre la  proposta guanyadora del concurs arquitectònic convocat a tal efecte.  Presentada sota el lema “Intersticis Actius”, la proposta inclou l’actuació  sobre els 2.300 m2 de les naus A i B, on s’ubicaria l’Escola de Restauració.  

Hi destaca el manteniment de l’esperit del conjunt industrial dins el projecte  d’intervenció global i l’estratègia que es farà servir, que permetrà la  transformació en etapes. Així mateix, es recuperen els patis històrics del  recinte com a espais de relació entre naus; de fet, s’activaran per reduir la  demanda energètica del conjunt. Les mesures de sostenibilitat i per afavorir  l’eficiència i l’estalvi energètics seran prioritàries dins el projecte. 

Escola de Restauració 

L’Escola de Restauració comportaria una despesa de 4.186.000 euros, dins  la qual s’inclourien els gairebé 1,8 milions que es destinaran a la rehabilitació  i condicionament de les dues primeres naus. Aquest 1,8 milions serà  cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.  

La nova Escola de Restauració permetria donar resposta a les necessitats  formatives d’aquest sector en matèria de formació, recursos humans,  investigació, ideació, etc., tenint en compte l’actual context i que les  instal·lacions de l’actual Escola al Vapor Llonch han quedat obsoletes.  Alhora, el centre actuaria com a motor de noves iniciatives empresarials i  formatives. 

Amb el projecte, es volen abordar les dificultats de la ciutadania a l’hora de  qualificar-se, formar-se, trobar feina o bé millorar la que ja tenen i projectar se professionalment. D’aquesta manera, es vol contribuir a la reducció de les  desigualtats laborals, socials i de gènere.  

Entre els espais, l’Escola comptarà amb aules diverses, cuina equipada amb  les tècniques i tecnologies més modernes, taller de sala restaurant i espai de  cuina demostrativa, entre altres dependències.  

Escola de Flequeria 

A una nau adjacent, s’ubicaria l’Escola de Flequeria, que es portaria a terme  en col·laboració amb el Gremi de Flequers de Barcelona i substituiria i  ampliaria les possibilitats de l’actual Escola, ubicada a Cal Molins. A hores  d’ara, l’Escola de Flequeria de Sabadell ja és una de les més grans  d’Espanya i una de les principals d’Europa.  

El nou projecte permetria oferir una formació més completa en pastisseria,  xocolateria o gelateria. La posada en marxa de l’Escola de Flequeria  suposarà una despesa superior als 2.800.000 euros  

Tant l’Escola de Restauració com la de Flequeria millorarien l’ocupabilitat  amb especial atenció a persones en atur o en situació de dificultat. Així  mateix, oferirien formació especialitzada i de reciclatge professional i  facilitarien personal altament qualificat al teixit empresarial d’aquests sectors.  Oferirien una formació de màxima qualitat, tant presencial com telemàtica,  fet que les consolidaria com a referents arreu dins els seus àmbits.  

Centre per a la transició digital  

Per la seva banda, el Centre avançat de formació per a la transició digital afavorirà el salt tecnològic de les empreses del territori i permetrà formar als  treballadors i treballadores com també a la ciutadania en general per  adaptar-se el millor possible al nou context digital. Amb tot, comportarà  també més oportunitats dins l’àmbit laboral com nous serveis a les  empreses.  

El Centre de formació per a la transició digital costarà uns 2.150.000 euros.

Conjunt arquitectònic protegit 

El conjunt fabril Sallarès i Deu és un edifici industrial, de caràcter singular i  protegit pel Pla Especial de Protecció dels Béns arqueològics,  mediambientals i arquitectònics de Sabadell. El formen 4 naus paral·leles als  carrers de Cellers i de Viladomat i un cinquè edifici, perpendicular a aquestes  naus, amb façana al carrer de Jacint Verdaguer. La superfície construïda  actual és d’uns 8.318 m2, que es distribueixen en 5.476 m2 en planta baixa i  2.842 m2 de soterrani. 

L’edifici data de 1920, tot i que ha tingut diferents etapes constructives. El  conjunt ha tingut denominacions diverses com “Hilados Mohair, SA” (1920- 1931), “La España Industrial, SA” (1931-1966), “Sallarès Deu, SA” (1966- 1983) o “Textifibra i Sallarès Deu S.A.” (1983-2005).