Sabadell renovarà la il·luminació de tres complexos per eficiència energètica

Les actuacions permetran augmentar l’eficiència energètica i assolir un major estalvi en l’energia elèctrica

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament durà a terme millores energètiques a l’Estadi de la Nova Creu Alta, al Complex Esportiu de Sant Oleguer i a la Bassa de Sant Oleguer. La Junta de Govern Local ha aprovat avui l’expedient de contractació de les obres que inclouen el canvi de les lluminàries existents per unes noves de tipus LED.

Pel que fa a l’Estadi de la Nova Creu Alta, el projecte està dividit en dos lots diferents. Avui s’ha aprovat un d’ells, que inclou la renovació de les lluminàries dels espais interiors (vestidors, magatzems i sales) amb un pressupost 31.010,24 euros.

Un altre lot -no inclòs en aquesta licitació-, preveu millores en la il·luminació de l’estadi, consistent en la substitució de les lluminàries de les torres ubicades al voltant del camp de futbol. Els nous projectors seran regulables i gestionats per un sistema centralitzat de control que podrà seleccionar tres nivells d’il·luminació. Aquest lot compta amb un pressupost de 596.910,27 euros, amb una previsió de reducció d’emissions CO2 de més de 21 tCO2/any.

D’altra banda, el complex esportiu de Sant Oleguer també millorarà la seva eficiència energètica. En aquest cas, el projecte també es divideix en dos lots. El que s’ha aprovat avui amb un pressupost de 161.740,54 euros correspon al camp de futbol de gespa artificial, la pista de bàsquet, la pista d’hoquei, la pista de futbol sala, el camp de sauló de futbol 7, el camp de llançament i la Bassa de Sant Oleguer.

En un altre lot -no inclòs en aquesta licitació-, també es preveu invertir 191.746,12 euros per actuar a la pista d’atletisme i el camp de futbol de gespa natural circumscrit a l’interior d’aquesta.

Els nous llums LED reduiran el consum energètic i milloraran el confort visual, reduiran les emissions de diòxid de carboni (CO2) i allargaran substancialment la vida útil de l’enllumenat en aquest equipament. Tot això permetrà augmentar l’eficiència energètica i assolir un major estalvi en l’energia elèctrica.

El foment d’estratègies de reducció del carboni en els àmbits urbans és del tot necessari per a mitigar el canvi climàtic. I una de les mesures per aconseguir-ho és la millora de l’eficiència energètica en els equipaments municipals.