L’Hospitalet va reduir quasi a la meitat la mobilitat entre setembre i desembre de 2020

Segons un estudi pilot realitzat per l’Ajuntament sobre mobilitat de la població durant la segona onada de la pandèmia de Covid-19

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

La mobilitat de la població de L’Hospitalet es va veure reduïda gairebé a la meitat durant la segona onada de la pandèmia de Covid-19, segons es desprèn de l’estudi pilot sobre mobilitat de la població del municipi, realitzat entre els mesos de setembre i desembre de 2020 per l’Ajuntament de L’Hospitalet a partir de tecnologia big data procedent de telefonia mòbil.

L’estudi evidencia la reducció a gairebé la meitat del nombre de desplaçaments —sobretot els que implicaven sortides del municipi—, la pèrdua de pes relatiu dels desplaçaments en cap de setmana —en què hi ha més protagonisme dels trajectes per lleure— respecte als dies feiners, la forta davallada dels moviments a altres localitats durant el període de confinament municipal de cap de setmana i la reducció de la mobilitat durant les festes de Nadal.

Des de l’inici de la pandèmia, la limitació dels desplaçaments ha estat una de les mesures promogudes per les autoritats sanitàries per evitar la propagació dels contagis.

D’aquesta manera, els resultats posen de manifest que la població de L’Hospitalet va seguir les recomanacions pel que fa a la reducció de desplaçaments, especialment, dels que no eren imprescindibles.

Així, durant el darrer quadrimestre de 2020 la mobilitat es va reduir a L’Hospitalet en un 45% en comparació a la registrada abans de la pandèmia. Aquest comportament va ser més acusat en desplaçaments fora del municipi, amb un descens del 48%, mentre que la mobilitat interna es va reduir un 31%.

Segons l’estudi, els moviments en cap de setmana van perdre pes en relació amb els dies feiners. Així, durant el període de confinament municipal de cap de setmana —del 30 d’octubre al 13 de desembre— els moviments fora del municipi van ser un 42% inferiors als de la resta de caps de setmana del període analitzat. Els desplaçaments entre setmana van ser menys uniformes durant la segona onada que abans de la Covid-19. Un fet que podria estar associat a les situacions de teletreball.

L’estudi també posa de manifest que durant el període de Nadal —del 21 al 31 de desembre— la mobilitat es va reduir significativament tant dins de L’Hospitalet com amb altres localitats. Així, durant els dies 25, 26 i 31 de desembre la mobilitat externa es va reduir un 43% i la mobilitat interna un 30% en relació amb la mobilitat registrada durant el darrer quadrimestre de l’any.

Tot i el descens de la mobilitat, la pandèmia no va modificar substancialment ni el destí dels desplaçaments, ni les franges horàries amb més concentració de desplaçaments. Barcelona —de manera destacada— i Cornellà van continuar encapçalant el llistat de municipis on més es va desplaçar la població hospitalenca. Internament, els moviments més habituals es van donar dins del districte de residència. I, en tots els casos, la franja de les 12 a les 18 h va ser la que concentrava major mobilitat.

En el marc de les estadístiques experimentals de mobilitat impulsades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’estudi es fonamenta en l’extrapolació al conjunt de la població de dades anonimitzades procedents d’una mostra de la telefonia mòbil a partir de tecnologia big data, d’acord, entre d’altres, amb les estadístiques oficials de població.

Les dades anonimitzades es refereixen, tant a la mobilitat interna com externa dels residents de L’Hospitalet, és a dir, tant entre els districtes de la ciutat com entre L’Hospitalet i altres municipis de la província. Les dades s’estructuren en quatre franges horàries (de 6 a 12 h, de 12 a 18 h, de 18 a 24 h i de 00 a 6 h), establint-se per a totes les situacions un mínim de casos.

El marc temporal de l’estudi va ser de quatre mesos, de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2020, i el referent temporal de comparació de la mobilitat prèvia a la situació de pandèmia sanitària va ser el mes de febrer de 2020.