L’Hospitalet opta a la missió per tenir 100 ciutats intel·ligents i neutres el 2030

L’Ajuntament està compromès en el desenvolupament d’accions locals per aconseguir la reducció del 55 % d’emissions el 2030 i la neutralitat climàtica el 2050

L’Ajuntament de L’Hospitalet opta a la convocatòria europea per formar part de les 100 ciutats intel·ligents i climàticament neutres d’aquí al 2030. Per mitjà d’aquesta iniciativa, la Comissió Europea pretén garantir que aquestes ciutats actuïn com a centres d’experimentació i innovació perquè tots els municipis europeus puguin arribar a ser climàticament neutres l’any 2050. 

Amb aquesta candidatura, i amb el suport de la Unió Europea, l’Ajuntament de L’Hospitalet pretén incidir en el treball conjunt amb la ciutadania, els sectors industrial i comercial i la resta d’administracions per assolir els objectius proposats per fer front a l’emergència climàtica. 

Així, a través dels plans sectorials posats en marxa des de fa anys, l’Ajuntament vol continuar fomentant la mobilitat sostenible amb l’increment dels carrils bici, l’impuls del vehicle elèctric i afavorint els desplaçaments a peu o en bicicleta. 

Altres mesures previstes van en la línia de continuar impulsant a la ciutat fonts d’energia renovables, establir ajudes per a la rehabilitació energètica dels habitatges, incrementar el percentatge de recollida selectiva de residus amb la instal·lació de contenidors intel·ligents i plantar nou arbrat com a element clau d’absorció de CO2. 

Agenda 2030  

L’Ajuntament de L’Hospitalet va ser pioner en l’adopció dels acords de la Cimera de Rio a través de l’Agenda 21 local elaborada l’any 1996, que ha contribuït a desenvolupar un treball transversal i de participació ciutadana per assolir objectius ambientals estratègics globals en l’àmbit local. 

Actualment, L’Hospitalet està compromesa en el desenvolupament de l’Agenda 2030 local, en el context dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l’European Green New Deal, per aconseguir la reducció del 55 % d’emissions el 2030 i la neutralitat climàtica el 2050. 

Entre altres iniciatives municipals, L’Hospitalet compta des de 2005 amb un Pla d’acció per a l’energia sostenible, amb un inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle; i un Pla de millora de qualitat de l’aire, de 2017, que cerca reduir els contaminants ocasionats principalment pel trànsit. 

La ciutat està adherida al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia i el clima, disposa d’un Pla local d’adaptació al canvi climàtic i està elaborant un Pla de mitigació del canvi climàtic, amb un recull d’accions i d’estalvi associat de CO2. 

El compromís expressat en l’adhesió al primer pacte d’alcaldes per l’energia sostenible implicava reduir un 21,21 % les emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 2020 i, a manca de les darreres verificacions, tot indica que L’Hospitalet n’ha assolit l’objectiu, passant de 3,1 tones de CO2 per habitant l’any 2005 a 2,4 tones el 2020. 

Com a membre de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, L’Hospitalet mesura la petjada de carboni al municipi per mitjà de la calculadora del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. 

Des de 2018 està implantat al municipi el Pla director del verd urbà, que també contribueix a la reducció d’emissions; i un pla integral d’aprofitament d’aigües freàtiques per al reg de carrers i jardins fomenta l’estalvi d’ús d’aigua potable i, per tant, les emissions associades a la seva distribució, tractament i dipòsit. 

A més, dins del Consell de Ciutat s’ha constituït una Taula sectorial d’emergència climàtica que funciona com a òrgan de participació ciutadana en aquest àmbit.