L’Hospitalet obre el termini per demanar ajuts per pagar l’IBI

Fins al 28 de febrer

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

Les ordenances per a l’any 2022 mantenen congelat el tipus de l’impost sobre béns immobles (IBI) de caràcter general i especial. Tot i això, per a les persones que no puguin assumir el pagament del rebut de l’IBI residencial, l’Ajuntament ha obert el termini per demanar ajut, que es concedeix anualment, per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida. Les ajudes es poden demanar fins al 28 de febrer. 

També continuen vigents totes les bonificacions ja existents per a les famílies nombroses i per als habitatges de protecció oficial. 

Per acollir-se a aquests ajuts, les persones sol·licitants han de complir determinats requisits, com ara estar empadronades en aquest municipi en l’habitatge pel qual se sol·licita l’ajut i constar al padró de contribuents de l’IBI de L’Hospitalet per un únic immoble que sigui l’habitatge habitual destinat a ús propi, amb un màxim d’una plaça d’aparcament i un traster o un espai similar al traster, amb un valor cadastral que no pot sobrepassar els 19.525 euros. També s’ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries i que el conjunt dels ingressos bruts de la persona que ho sol·licita i els de la resta de persones que convisquin en l’habitatge no superin les quanties establertes. 

Les persones interessades han de realitzar els tràmits a través de les regidories de districte abans del 28 de febrer. 

Més informació a les regidories de districte, a través dels telèfons 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet) i telemàticament a través de https://seuelectronica.l-h.cat/ajutIBI