L’Hospitalet acollirà habitatges, equipaments i una zona verda pública

El Ple ha donat suport a la declaració institucional de la FEMP perquè les entitats locals rebin el 15 % dels fons que les comunitats autònomes rebin d’Europa i del Govern de l’Estat

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. Imatge pròpia

El Ple municipal ha aprovat de forma inicial la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’illa delimitada pels carrers de Santa Eulàlia, Can Pujadas, Jansana i Salamina, amb una superfície de8.775 m2. L’objecte d’aquesta modificació és promoure la transformació urbanística d’aquesta zona, generant la implantació de nous usos residencials i d’un nou espai públic que completi l’àmbit d’equipaments i espais lliures a l’entorn de l’església de Santa Eulàlia de Provençana.

L’actuació preveu construir 2 edificis d’habitatges de renda lliure  i protegits, un edifici destinat a equipaments i una zona verda pública de 2.783 m2. Pel que fa a la nova oferta residencial, es faran 136 habitatges, 78 dels quals seran de renda lliure i 58 de protecció (50 % de venda i 50 % de lloguer).

El consistori ha donat llum verda a l’aprovació provisional del Pla de millora urbana per a la concreció de l’ús hoteler i l’ordenació volumètrica a les parcel·les situades a l’avinguda de la Granvia, 155, i al carrer de Miguel Hernández, 89. En aquests espais es construirà un hotel de planta baixa i 12 plantes i una zona verda pública de 2.000 m2.

També ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la delegació de competències en matèria de promoció de la mobilitat compartida per mitjà de motosharing. L’AMB vol impulsar, durant el mandat 2019-2023, l’atorgament coordinat i la gestió de llicències per al desplegament de vehicles de mobilitat compartida en règim d’explotació econòmica que comporten una ocupació de la via pública dels municipis metropolitans.

Lectura de dues declaracions institucionals 

La sessió ha començat amb la lectura de dues declaracions institucionals: la primera dona suport al Manifest contra l’LGTBI-fòbia, amb motiu de la celebració el 17 de maig del Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia, tot recordant la jornada en què, el 1990, l’Organització Mundial de la Salut va erradicar l’homosexualitat de la seva llista de malalties mentals. El text reconeix els progressos realitzats en matèria de diversitat sexual, afectiva, de gènere, així com en matèria de protecció legal i de garantia de drets, però demana “consolidar la ciutat com un espai de respecte a la diversitat sexual, afectiva i de gènere, on cal promoure una visió social i humana més enllà de l’heteronormativitat i el binarisme”.

La segona, en commemoració del 50è aniversari del primer Congrés Gitano, celebrat a Londres el 8 d’abril de 1971. El text demana visibilitzar el treball que realitzen les entitats gitanes, contrarestar el discurs de l’odi amb informació veraç i dissenyar i aplicar polítiques públiques de promoció social i d’accés als drets bàsics del pobre gitano.   

La Síndica presenta l’informe corresponent a 2020

La síndica de greuges de L’Hospitalet, Merche García, ha presentat en el Ple municipal l’informe anual dels òrgans de defensa de la ciutadania corresponent al 2020, tercer any de funcionament de l’Oficina de Suport als Òrgans de Defensa de la Ciutadania, amb un increment del 43,5 % de les seves gestions.

En aquest període, l’Oficina ha dut a terme 185 accions, que inclou les consultes (36 %), les gestions d’intermediació (24 %) i la tramitació d’expedients (40 %). Els expedients de reclamació que s’han incoat durant aquest any s’han incrementat en un 39 % en relació amb l’any anterior. Les gestions  d’intermediació s’han mantingut al mateix nivell.

Els temes que aglutinen més reclamacions són serveis socials, amb un 29 % de les reclamacions; espai públic, amb un 27 %, i convivència i seguretat, amb el  12 %. Arran de la pandèmia de la Covid els serveis socials han estat receptors d’un volum important de sol·licituds.

En el 88 % dels expedients qualificats com a queixes, amb resolució final, s’ha solucionat el problema que va causar la reclamació. Les reclamacions que s’han solucionat a través de gestions d’intermediació sense necessitat d’incoar cap expedient arriben al 84 %, un increment important en relació a l’any anterior que va ser del 67 %.

La ciutadania disposa del web http://www.sindicadegreugeslh.cat, on es troba tota la informació sobre la institució i a través del qual pot registrar directament les seves reclamacions.