La plaça Espanyola de l’Hospitalet es reformarà per millorar-ne els usos ciutadans

Es reordenaran els espais, s’ampliarà la zona de jocs infantils, es plantarà nou arbrat i es facilitarà la mobilitat dels vianants.

La plaça Espanyola, punt neuràlgic del barri de la Torrassa, serà objecte d’un projecte de reforma que té com a finalitat millorar els usos ciutadans d’aquest espai central de l’activitat social del districte de Collblanc-la Torrassa, i que tindrà un àmbit d’actuació de 2.200 m2. 
 
L’Ajuntament ha licitat ja el projecte, que ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals amb la incorporació de les propostes veïnals i d’entitats recollides en un ampli procés de participació ciutadana. 

La remodelació inclourà, entre altres treballs, la reordenació dels espais de la plaça, especialment la zona central; l’ampliació i millora de l’àrea de jocs infantils situada al costat del carrer del Montseny; operacions de sanejament de l’arbrat existent i la plantació de nous exemplars. 

El projecte també preveu la renovació de paviments i embornals i l’ampliació de la xarxa de reg; la instal·lació de nou mobiliari urbà (bancs, papereres…) i d’un quiosc que substituirà l’actual; a més de diverses actuacions de desplaçament de mobiliari a altres ubicacions de la plaça per millorar la circulació i la mobilitat dels vianants. 

Per ampliar els espais d’estada i de pas, a la zona central de la plaça es retirarà l’actual àrea de jocs infantils i s’hi col·locaran bancs i papereres. La nova pavimentació, en una superfície de 588 m2, combinarà peces diferents que crearan un canvi d’ordenació geomètrica de l’espai i permetran la plantació de noves espècies vegetals, a més de la conservació de l’arbrat existent i de nous exemplars a les voreres. 

La zona de jocs infantils situada al costat del carrer del Montseny serà ampliada pràcticament el doble, amb una superfície total de 290 m2, i millorada amb nous elements d’esbarjo i d’estada. Es renovarà el paviment de cautxú i a les parets mitgeres que envolten l’espai es crearà un mur vegetal, amb jardineres i plantes enfiladisses que conformaran una àrea de jocs més acollidora. 

La plaça Espanyola, inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, va ser urbanitzada a principis del segle xx i té com a element característic la font, element protegit que data de 1905. Altres elements arquitectònics destacats són la Casa Baiges, edificació d’estil racionalista projectada per Ramon Puig i Gairalt el 1932, i l’església de la Mare de Déu dels Desemparats, edificada entre 1942 i 1949. 

El projecte de remodelació de la plaça Espanyola per a l’adequació dels usos ciutadans té un pressupost de licitació de 783.000 euros i un termini d’execució previst de vuit mesos.