Joan Playà: “Enguany hem previst una inversió de 400.000 euros per a habitatge social”

Esgotada ja la primera part del mandat, fortament marcat per la pandèmia de la Covid-19, quin balanç fa d’aquests dos primers anys al capdavant de l’Ajuntament de Castellbisbal?

Malgrat l’impacte que la pandèmia ha comportat per a moltes economies familiars i també per a les previsions econòmiques municipals, hem de fer una valoració positiva d’aquests dos. Si bé és cert que algunes previsions i inversions s’han hagut d’endarrerir, hem estat capaços d’atendre totes les necessitats sobrevingudes amb la COVID: increment d’ajuts socials, vals d’alimentació, pobresa energètica, increment d’usuaris a serveis socials com a conseqüència de la pandèmia, adequació de tots els serveis municipals a les noves mesures sanitàries i de seguretat, manteniment de tots els contractes de serveis externs per garantir els llocs de treball, pla d’ajuts econòmics al comerç i restauració (amb dues convocatòries), etc.

Per tant, hem atès les necessitats de la ciutadania, hem fet front a la pandèmia (amb moments molt complicats i difícils, fruit de les incerteses inicials que tots hem patit), però hem mantingut tots els serveis bàsics en funcionament, no vam tancar l’Ajuntament ni un sol dia i, en aquests dos anys, hem aconseguit mantenir un nivell d’inversió molt elevat (més de 5 milions d’euros entre 2019 i 2020). I tot això en una situació política que també té la seva complexitat, donat que el govern es troba en minoria i necessita el suport de totes les forces polítiques per poder avançar i prendre acords importants.

També hem de reconèixer el gran esforç i el bon comportament que ha demostrat la nostra ciutadania durant aquesta pandèmia. Han estat dos anys força complicats, però sembla que a poc a poc tornarem aviat a la normalitat.

La sotragada econòmica ha estat molt forta. Quina és la salut econòmica de l’Ajuntament i dels vilatans i vilatanes de Castellbisbal?

Pel que fa a la ciutadania, cal dir que vam notar un increment important de famílies amb necessitats econòmiques sobrevingudes per la COVID i naturalment també calia atendre les famílies que ja eren usuàries del servei i que encara no han superat els problemes derivats de la crisi econòmica anterior a la pandèmia. A poc a poc algunes situacions es van recuperant, malgrat que ha calgut incrementar el fons social per atendre totes aquestes necessitats.

La situació econòmica que presentava el nostre Ajuntament abans de la pandèmia, amb uns pressupostos molt sanejats (zero endeutament) i uns romanents de tresoreria importants, ens ha permès destinar tots els recursos que hem necessitat per fer front als efectes derivats de la pandèmia i alhora mantenir en funcionament tots els serveis essencials. Evidentment, però, l’economia municipal s’ha ressentit d’aquest sotrac: s’han reduït ingressos corrents durant l’any 2020, però també el 2021, per un import que es pot aproximar als 3 milions d’euros i s’han incrementat les despeses ordinàries per atendre aquesta situació especial que estem vivint (pagar per mantenir serveis, mesures sanitàries i de seguretat preventiva, ajuts econòmics, socials i per al comerç i restauració…).

Malgrat el sector econòmic més important, la indústria, es manté en funcionament i els llocs de treball es van recuperant, algunes empreses han requerit mesures que també hem concedit per ajudar-les davant aquesta situació. Això, naturalment, també genera problemes de tresoreria en l’economia municipal, però creiem que era del tot necessari contribuir també en l’ajuda cap a les nostres empreses, malgrat les limitacions municipals, perquè puguin superar millor aquesta situació que ha provocat la COVID.

Quines mesures s’han plantejat des de l’Ajuntament per reactivar l’economia del municipi?

Durant la pandèmia vam aprovar un Pla de contingència municipal, amb tota una sèrie de mesures i actuacions que ja es van activar durant l’estiu del 2020. En primer lloc, vam prioritzar l’atenció a les necessitats de les persones, per garantir que ningú es quedava enrere o passava dificultats especials derivades de la COVID. Un increment del fons social (que va arribar als 600.000 euros) va garantir la dotació d’aquests ajuts econòmics que van arribar a tothom que ho va sol·licitar i que avui encara mantenim per acompanyar-los en aquest procés lent de millora i tornada a una certa normalitat.

Després vam aprovar ajuts econòmics directes per al comerç, el servei i la restauració local. En aquest àmbit ja hem fet dues convocatòries i hem concedit ajuts entre 600 i 1.200 euros per comerç, servei o local de restauració. Es tracta d’ajuts directes que ja han rebut totes aquelles persones que ho han sol·licitat. També hem posat en marxa diferents actuacions i campanyes per reactivar el comerç i la restauració locals.

De cara a les indústries, el nostre camp d’actuació és més limitat, perquè no tenim capacitat econòmica per oferir grans ajuts. Malgrat això, hem ofert moltes facilitats en el pagament dels impostos més importants (IAE i IBI) amb fraccionaments i ajornaments, aprovant l’exempció d’interessos durant el primer any. També mantenim la congelació dels impostos i les taxes municipals, que no han registrat cap increment des de l’any 2016 i així ho hem tornat a proposar per al proper any 2022.

Sense l’increment d’impostos, per tant dels ingressos municipals, ens veiem obligats a repensar el programa d’inversions municipal, ja que haurem d’accedir a préstecs econòmics per tal de respondre a les actuacions més importants que tenim pendents i aquest endeutament comportarà tensions en l’equilibri pressupostari de les despeses corrents. Haurem de contenir aquesta despesa mentre no recuperem novament el nivell d’ingressos municipals d’alguns serveis que han resultat afectats per la pandèmia.

Quins seran els projectes prioritaris en la segona part del mandat?

A part de garantir la continuïtat de tots els serveis municipals que presta aquest Ajuntament, que no són pocs, hem posat en marxa nous serveis com la Infermera Escolar, que aquest nou curs 2021-2022 incrementem, amb la dedicació total i exclusiva de dues persones que prestaran aquest servei a tots els centres d’educació del municipi. Aquest servei municipal, pioner a tot Catalunya pel que fa als centres d’educació públics, és una nova aposta que fem per la qualitat dels serveis que prestem des de l’Ajuntament, en aquest cas adreçat a l’àmbit de l’ensenyament i la salut pública. Els treballs de planificació, estudis i elaboració del concurs d’idees per a la futura construcció d’un nou equipament adreçat a la gent gran (residència de 85 places i centre de dia de 25 places, entre d’altres) centra també la nostra atenció prioritària pel que fa a nous projectes que volem fer realitat properament.

En l’àmbit de les inversions, amb el suport de tots els grups polítics, ens hem dotat també d’un programa de més de tres milions i mig d’euros, que destinarem a millores a la via pública (voreres, passos de vianants, asfalt, murs) i millora dels edificis i equipaments municipals (Illa Esportiva, Centre Cultural Els Costals, centres educatius o Cementiri, entre d’altres), i millores energètiques amb instal·lacions d’enllumenat més eficients i sostenibles.

Al mes de juny l’Ajuntament va donar llum verda al Pla de prevenció de residus. Quines línies concretes contempla aquest pla i quina disminució de residus esperen obtenir?

Amb el pla volem aconseguir que en cinc anys s’hagi reduït un 10% la generació de residus per càpita al municipi. Això implicaria passar dels 618 quilos anuals per persona que es generaven el 2019 als 466 quilos per any que s’espera que generem cada habitant el 2025.

Per assolir aquest objectiu, el pla planteja més d’una desena d’accions concretes, com ara promoure el compostatge individual i comunitari, fomentar el consum i venda lliure d’envasos d’un sol ús o impulsar la reutilització i reparació de béns i productes.

El Ple del mes de juliol va aprovar una moció per millorar l’accés a l’habitatge. Quines accions concretes duran a terme?

Disposem d’un Pla d’Habitatge Local que recull tota una sèrie d’accions que hem de posar en marxa. Aquesta moció recull un compromís per posar en marxa determinades accions a partir de l’any 2022. Acabem de renovar els contractes externs que tenim adjudicats per a la prestació del servei de Borsa d’Habitatge Social i assessorament jurídic en l’àmbit de l’habitatge per tal de garantir aquests serveis de cara a la nostra ciutadania. També hem posat en marxa el procés per a la contractació d’una persona tècnica en l’àmbit de l’habitatge. Aquesta persona serà l’encarregada de posar en marxa totes les accions que recull el nostre Pla Local d’Habitatge (que es troba penjat al nostre web municipal).

Una de les mesures que s’ha acordat per a l’any 2022 és iniciar la revisió de les diferents zones que tenim classificades com a ARI (àrees de rehabilitació integral) dins del Pla general urbanístic municipal, per tal de facilitar la seva promoció i execució. Aquestes zones recolliran el futur creixement d’habitatges locals i es preveu una dotació important d’habitatge social en cadascuna de les diferents zones. Per a aquest any s’ha previst una inversió de 400.000 € destinats a l’adquisició d’habitatges per a ús social.

Sembla que l’any que ve podran començar les obres dels col·lectors de Can Santeugini i Costablanca. Què suposarà això per al municipi de Castellbisbal?

A part d’una inversió molt important (entre l’Ajuntament i la Generalitat, uns 9 milions d’euros), suposa la finalització de la connexió de tots els sectors residencials del municipi a una xarxa de tractament de les aigües residuals. Una millora local, perquè beneficiarà principalment dos sectors residencials que encara no disposen d’aquesta connexió, amb problemes continus per pudors i abocaments d’aigües residuals molt propers a les parcel·les. I una millora global perquè el nostre municipi no abocarà més aigües residuals sense tractament a la llera pública.

Aquest és un problema llargament denunciat des de l’Ajuntament i també pels mateixos veïns i que finalment es veurà resolt. El projecte és complex per la mateixa complexitat de l’orografia dels terrenys on s’han de construir aquests col·lectors i perquè involucra diverses administracions competencials en la matèria: la Generalitat ha de construir els col·lectors en Alta, l’Ajuntament farà els col·lectors en Baixa i les connexions necessàries i l’AMB executarà les obres, per delegació de les dues administracions, i després es farà càrrec del funcionament i manteniment de les instal·lacions que són de la seva competència.

S’ha obert al trànsit l’enllaç entre l’A-2 i l’AP-7, una qüestió llargament reivindicada per Castellbisbal i altres municipis. Com ho valora?

Malgrat els prop de 15 anys que s’ha trigat a fer realitat aquesta obra i l’eliminació del peatge que dificultava també aquesta connexió, la valoració ha de ser necessàriament positiva. Comporta una millora important per a la circulació en tota la zona del Baix Llobregat i el Vallès Occidental, alliberant les nostres vies més locals d’un volum de circulació molt important, donat que molts vehicles les feien servir per connectar entre l’A-2 i l’AP-7 sense passar pel peatge i suposa també un nou al·licient i atractiu per a la instal·lació de noves empreses als nostres municipis.

Castellbisbal es troba al mig d’un punt estratègic de connexions viàries i ferroviàries, tenim més de 350 activitats empresarials instal·lades als nostres polígons industrials i darrerament s’ha incrementat l’interès del nostre territori per part d’empreses logístiques que, o bé ja s’hi han instal·lat en els darrers anys (Transports Sabadell, XPO, Amazon, FERCAM, Cresmar) o ho estan fent en aquests moments. A més, comptem amb empreses molt importants que requereixen unes millors connexions viàries perquè treballen per a la SEAT o bé tenen un nivell d’exportació molt elevat. Aquesta connexió ha de suposar una millora per a totes les nostres empreses i per als municipis afectats.