L’Hospitalet de Llobregat aprova el pressupost per a l’any 2023

El text incrementa un 5,4 % les polítiques socials; un 3,5 % les de l’espai públic i de seguretat, i un 4,5 % les econòmiques

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat de forma inicial —amb el vot a favor de PSC, l’abstenció d’ERC i LHECP-ECG i el vot contrari de Cs i PP—  el pressupost municipal per a l’any 2023, que és de 258,48 milions d’euros, quantitat que representa una reducció del 6,8 % (19 milions d’euros) respecte a l’exercici anterior (277,52 milions d’euros) per l’avançament a l’any 2022 de la inversió prevista i de la petició de crèdit per al seu finançament.  

El projecte de pressupost per al 2023 respon a un context d’incertesa econòmica, menor creixement econòmic i increment de la inflació i dels tipus d’interès. Davant d’aquesta situació, els comptes municipals prioritzen les polítiques adreçades a les persones i reforça la despesa en serveis de proximitat i millora de l’espai públic, sense incrementar la pressió fiscal a la ciutadania. 

Pel regidor de Planificació, Territori i Economia, Francesc J. Belver, és “un pressupost equilibrat, social i de proximitat, que posa l’èmfasi en l’increment de la despesa finalista en més de 10 milions d’euros, amb un increment d’un 5,4 % de les polítiques socials, d’un 3,5 % de les polítiques de l’espai públic i de seguretat i d’un 4,7 % de les polítiques econòmiques”
Uns comptes —continua Belver— que permeten el creixement d’un 10 % de la despesa per habitant en el global del mandat, tot i la crisi de la Covid-19, que va suposar destinar més recursos a pal·liar els efectes de la pandèmia.  La despesa se situa en 907,35 euros per habitant”.

Es manté el pes dels ingressos propis  

Malgrat la disminució d’ingressos per la davallada de l’impost de la plusvàlua i l’encariment d’alguns contractes i subministraments per la inflació, el Govern municipal aposta per no incrementar la pressió fiscal a les famílies, i manté els principals tributs congelats.

Pel que fa als ingressos municipals, es manté el pes dels ingressos propis, amb el 53 % procedents d’impostos, taxes, preus públics i ingressos patrimonials.  

Pel que fa a les aportacions d’altres administracions, la previsió és que el Govern central aporti 97,6 milions d’euros (el 37,79 % del total) i que la Generalitat hi contribueixi amb 12 milions d’euros (el 8,85 % del total). Altres aportacions d’administracions són els 6 milions d’euros de l’AMB i els 1,8 de la Diputació de Barcelona.

La principal novetat d’aquest pressupost és que les operacions de capital s’han avançat a l’any 2022 amb l’aprovació ara fa un mes de l’operació de crèdit a llarg termini per import de 16 milions d’euros per finançar part de les inversions que s’iniciaran aquest any, incloses al Pla d’inversions municipals per als exercicis 2022-23.

L’Ajuntament de L’Hospitalet té unes finances solvents i sanejades, amb un deute del 30 % sobre els ingressos corrents, amb estalvi i capacitat de finançament i un període de pagament a proveïdors de 12 dies.

Despesa orientada a complir els objectius del Pacte de Ciutat 

Els comptes municipals incrementen en 10 milions d’euros la despesa finalista en compliment dels objectius marcats en el Pacte de Ciutat, i destina a despesa corrent el 92,90 % del pressupost.

Entorn urbà. Amb una dotació total de 89 milions d’euros (+3,5 %), es destinen 6,36 milions d’euros (+21 %) a la implantació de les zones de baixes emissions i les zones AIRE; 3,45 milions d’euros (+9,20 %), a manteniment de les vies públiques; 12 milions d’euros (+7,42 %), a la recollida de residus, i 12 milions d’euros (+2,53 %), al manteniment de zones verdes. També s’incrementa un 9,44 % la partida destinada a actuacions de convivència.

Entorn social. S’hi destinen 83 milions d’euros (+5,4 %). Cal destacar els 31,64 milions d’euros (+5,11 %) per a serveis socials, inclòs l’increment d’un 27,8 % de la partida destinada al Pla integral les Planes-Blocs Florida. També creixen les partides d’educació, amb 13,2 milions d’euros (+4,85 %); cultura, amb 15,1 milions d’euros (+4,71 %), on destaca l’esforç realitzat en l’augment de la partida destinada a l’EMMCA i al lleure per a joves, i esports, amb un pressupost de 17,24 milions d’euros (+10,71 %).

Entorn econòmic. Amb una dotació de 8 milions d’euros (+4,5 %), cal destacar l’increment de la despesa en dinamització comercial (+38,40 %) i en innovació social (+14,52 %). 

Entorn institucional. Amb una dotació de 8 milions d’euros (+4,5 %), ha tingut un important augment de la despesa el servei d’atenció a la ciutadania (+48,81 %), amb la posada en marxa del nou contracte del 010 i la nova app municipal d’informació i tràmits municipals.

Nou pas de l’escola bressol municipal de Collblanc

El Ple municipal ha aprovat per unanimitat de forma provisional la modificació puntual del Pla general metropolità al carrer d’Albiol, entre el carrer de Mistral i l’avinguda del Torrent Gornal, per a la requalificació d’aquests terrenys com a equipaments comunitaris. En aquest espai l’Ajuntament té previst construir la nova escola bressol municipal de Collblanc, amb l’objectiu d’ampliar l’oferta municipal de 0 a 3 anys a la ciutat, tal com es recull al Pacte de ciutat 2020-2023 i al Pla d’actuació municipal 2020-2023.

La Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet la integren La Casa de les Flors, La Casa dels Contes, La Casa dels Arbres, La Casa del Molí, La Casa de la Muntanya i La Casa del Parc. Aquests centres atenen un total de 616 infants de 0 a 3 anys. L’Ajuntament preveu la construcció de tres noves escoles bressol als barris de Collblanc, Can Serra i Sant Josep, que incrementaran en 300 noves places la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de la ciutat.

D’altra banda, L’Hospitalet optarà a acollir la seu de la futura Agència Espacial Espanyola, que l’executiu vol que estigui operativa el primer trimestre de 2023. L’acord, que ha entrat per la via d’urgència, ha comptat amb el vot a favor de PSC, Cs, LHECP-ECG i PP i l’abstenció d’ERC.

 

Declaració institucional de suport a les dones iranianes

La sessió del Ple municipal ha començat amb la lectura del manifest institucional de suport a les dones iranianes. El text condemna l’assassinat de Mahsa Amini a mans de la policia de la moral de l’Iran així com qualsevol forma de tortura i, molt especialment, per motius derivats de l’extremisme religiós. També expressa la solidaritat vers les dones iranianes, kurdes i perses així com totes les dones que s’enfronten a qualsevol tipus de discriminació, i amb els homes que comparteixen la seva lluita. La declaració també condemna l’ús partidista, ideològic, racista i islamòfob que es fa de l’assassinat de Mahsa Amini per validar discursos d’odi i de discriminació.

 Mocions aprovades 

En l’apartat de mocions, el Ple ha aprovat per unanimitat a proposta d’ERC dues mocions: la primera, per promocionar els poliesportius municipals entre les persones joves, i la segona, d’adhesió a la campanya del Banc Vermell, iniciativa que vol prevenir, informar i sensibilitzar sobre la violència de gènere i els feminicidis. El text acorda —en col·laboració amb l’associació Intress— instal·lar un banc vermell amb la inscripció “En record de totes les dones assassinades pels que deien estimar-les”, al voltant del 25 de novembre de 2022, en el lloc o espai públic que es consideri més adient.

També han tirat endavant dues mocions a iniciativa de LHECP-ECG. La primera, aprovada parcialment, insta a l’Ajuntament a mostrar el seu compromís amb el benestar animal i que assenyali com a prioritat la sensibilització en la protecció i defensa dels animals, així com en l’adopció mitjançant campanyes educatives. La segona, aprovada per unanimitat, demana a la Generalitat de Catalunya que destini el 25 % del pressupost del Departament de  Salut a l’atenció primària, tal com recomana l’Organització Mundial de la Salut, i una vegada assolit, que incrementi de forma progressiva els recursos materials i humans per donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

Finalment, el Ple ha donat suport per unanimitat a la iniciativa presentada pel PP que insta el Govern municipal a prendre les mesures necessàries per millorar la il·luminació dels carrers de la ciutat: substituir les bombetes foses i podar aquells arbres que tapen fanals i que impedeixen una correcta il·luminació dels carrers.