Granollers promou l’increment d’habitatge públic amb un concurs per construir directament un bloc d’habitatges de lloguer

El nou edifici, situat a la cantonada entre el passeig de la Muntanya i l’avinguda Francesc Ribes, suposarà la construcció de 17 habitatges de lloguer assequible que s’integraran a l’actual parc públic municipal, en augment des de l’any 2016

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

En el marc de les actuacions previstes al Pla Local d’Habitatge, 2018-2023, elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Granollers va engegar un concurs d’arquitectura per a la construcció d’habitatge públic de lloguer a la ciutat. Es tractava d’un concurs amb dues fases per encarregar la redacció del projecte bàsic, executiu i la direcció de l’obra de la construcció de l’edifici al despatx professional que en resultés guanyador.

El solar del passeig de la Muntanya, on es construiran els habitatges, forma part del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge per a promoure polítiques per facilitar l’accés a l’habitatge entre els ciutadans. L’Ajuntament va obtenir aquest sòl per la cessió obligatòria i gratuïta del 10 % de l’aprofitament urbanístic del sector urbanitzat els darrers anys.

Edifici sostenible al passeig de la Muntanya

L’edifici del passeig de la Muntanya, 187, estarà format per 17 habitatges i comptarà amb 1.733,60 m2 de superfície construïda per sobre del nivell d’accés. Es preveu que tingui 6 i 3 plantes amb dues façanes en cantonada completant un extrem de la zona de nova edificació de la rotonda situada davant de l’Hospital de Granollers.

El projecte de l’edifici, després de la celebració del concurs públic, i fruït del seu resultat, serà desenvolupat per l’equip Ravetllat Arquitectura, SLP, qui n’ha estat el despatx guanyador. Aquest ha estat un dels cinc despatxos professionals que van resultar finalistes després de superar la primera fase de mèrits del concurs i que van presentar una proposta a nivell d’Avantprojecte tècnic identificada amb un lema per preservar l’anonimat. Les cinc propostes van ser valorades pel Jurat a la 2a fase del concurs organitzat per l’Ajuntament.

El jurat del concurs, format per representants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i per Tècnics Municipals, ha tingut en compte la incorporació de criteris de reducció de la petjada ecològica global de l’edifici i del procés constructiu així com els principis de sostenibilitat i de màxima eficiència energètica tant pel que fa al consums dels habitatges, com pel què fa als consums i impactes previs dels materials i dels sistemes constructius de posada en obra del conjunt, buscant el mínim impacte ambiental i la contribució en el balanç energètic de la part passiva de l’edifici, a banda de la qualitat arquitectònica, la racionalitat i la funcionalitat.

L’edifici comptarà amb zones comunitàries, coberta verda de baix consum hídric integrant el cicle de l’aigua en les necessitats de l’edifici, una terrassa d’ús compartit, i sistemes d’eficiència i estalvi energètic en la tria dels materials, en la tria de certs sistemes en sec, i en les solucions per a la façana i per a la pell de l’edifici. També es preveu el foment de la il·luminació i de la ventilació naturals o l’aprofitament de les aigües de pluja. Tots els habitatges tindran entre 70 i 75 mde superfície útil, disposaran de tres habitacions, dos lavabos i balcó-galeria. L’edifici comptarà amb un aparcament soterrat de més de 300 m2.
Es preveu comptar amb el projecte d’execució a la tardor i iniciar les obres de construcció dels habitatges públics durant el primer trimestre del 2022. El cost de l’edifici està previst en 2.702.502 euros, IVA inclòs.