L’Ajuntament de Gavà intensifica la neteja viària arreu de la ciutat

La intensificació de la neteja viària es farà cada 15 dies, de dilluns a divendres i dissabtes alterns

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament de Gavà ha posat en marxa el Pla intensiu de neteja viària amb l’objectiu de reforçar el servei a tots els barris de la ciutat. Les noves actuacions complementen les accions de neteja que es fan habitualment amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de la ciutat i tenir uns carrers cada cop més nets, amables i sostenibles.

El nou dispositiu incideix en aquells aspectes on els treballs manuals del dia a dia no arriben. Segons l’alcaldessa, Gemma Badia, “l’objectiu és fer una neteja intensiva, actuant en un mateix sector de la ciutat cada 15 dies. Prèviament a la intervenció, es fa una inspecció dels punts on hi ha més brutícia. A la tarda, comença la neteja amb bufador i escombradora mecànica i ja a la nit i matinada s’intervé amb aigua a pressió. Aquesta aigua procedeix del freàtic, en cap cas incrementem el consum d’aigua potable, cosa molt necessària en aquest període de sequera”.

Periodicitat dels treballs

La intensificació de la neteja viària es farà cada 15 dies, de dilluns a divendres i dissabtes alterns, en horari de tarda i nit, mitjançant dues actuacions en concret:

Escombrat mixt: escombradora mecànica i un operari amb bufador. L’horari de treball serà de les 15.00 a les 21.00 hores.

Neteja amb aigua a pressió: es realitzarà amb aigua del freàtic o reciclada.

Serà en horari nocturn, de 22.00 a 4.00 hores i es treballarà de manera que les molèsties per la ciutadania siguin les mínimes possibles. El pla contempla actuar en tot l’espai públic, distribuïts en 14 sectors. En aquelles zones de major densitat de població o amb gran concentració d’activitat comercial i de vianants la freqüència és quinzenal. Pel que fa a
aquelles zones residencials o de menor densitat d’habitatges les actuacions es faran en funció de les necessitats.

Accions per mantenir l’espai públic net

El Pla es complementa amb accions per fomentar el civisme i la tinença responsable d’animals de companyia. Es tracta d’iniciatives encaminades a conscienciar la ciutadania sobre la importància de mantenir net l’espai públic.

Segons l’alcaldessa, “netejar sense que es corregeixin algunes actituds no és la solució, cal que les persones siguin responsables dels seus animals de companyia i del seu ús de la via pública. Gavà no estarà més neta per netejar més, sinó per embrutar-la menys i això demana la col·laboració ciutadana”.

Es contemplen accions específiques adreçades als propietaris de gossos sobre la necessitat d’adoptar comportaments cívics. En concret recollir els excrements i netejar els orins. Per facilitar-ho, les agents cíviques repartiran “pimpimplores” per poder llençar aigua a les miccions i bosses per recollir les defecacions i la Policia Municipal intensificarà la vigilància.

Ordenança municipal sobre la gestió de residus

Una altra iniciativa que s’ha posat en marxa amb l’objectiu de fomentar una actitud responsable vers les deixalles que es generen al municipi és l’ordenança sobre la gestió dels residus.

L’ordenança ha de permetre afrontar els reptes en matèria de reciclatge i prevenció de residus que ens ajudaran a combatre els efectes derivats de l’emergència climàtica així com incrementar els percentatges de recollida selectiva. La norma regula totes les conductes i activitats dirigides a la prevenció, la recollida i el transport dels residus domèstics generats a les llars, comerços i serveis municipals. També estableix les condicions en les quals l’Ajuntament ha de prestar els serveis de recollida de residus i com els ciutadans i ciutadanes han d’utilitzar de forma correcta els mateixos.

Per atraure l’atenció dels veïns i veïnes es posaran als contenidors uns adhesius en vermell amb el lema “Això no està bé” per apel·lar a la responsabilitat conjunta i erradicar els abocaments innecessaris als carrers del municipi. Deixar les bosses d’escombraries fora dels contenidors i dipositar materials voluminosos, com ara mobles, en llocs no adequats són algunes de les incidències més habituals. La iniciativa vol conscienciar tothom i acabar
amb aquestes conductes incíviques.

La nova ordenança municipal de Gavà incorpora els següents apartats:

• Definicions dels sistemes de recollida de residus tècnicament viables que poden conviure als diferents barris: contenidors, porta a porta, amb o sense tecnologia incorporada.

• Prevenció, reutilització de residus i nou paradigma de l’economia circular.

• Recollida de residus per a grans generadors comercials, que representa un 30% dels residus al municipi.

• Instal·lacions que gestionen residus especials: deixalleries, punt verd…

• Inspecció i control. Apartats que esdevenen imprescindibles per assegurar el bon funcionament del sistema.

Infraccions

L’ordenança estableix un règim sancionador per garantir la correcta gestió dels residus. Es consideren infraccions totes aquelles accions que contravinguin l’esmentada normativa. També pot ser objecte de sanció aquelles que es recullen a la legislació estatal o autonòmica.

Les infraccions es classifiquen en tres tipologies diferents i la quantia de les multes s’anirà actualitzant d’acord amb la legislació vigent.