Els Punts d’Assessorament Energètic superen els 100.000 talls de llum evitats a Barcelona

Si se suma l’estalvi econòmic associat a l’assessorament energètic realitzat des de l’inici del servei de PAEs, al 2017, aquest supera els 721.000 euros

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

Els Punts d’Assessorament Energètic de Barcelona (PAE) han superat els 100.000 talls de subministrament evitats des de la seva creació, l’any 2015. En total, aquest servei ha fet les gestions per deixar sense efecte el tall de subministrament en 107.960 casos. Des que va obrir, el servei dels PAE ha atès les consultes de gairebé 155.500 persones, una dada que correspon a 60.500 llars de la ciutat.

Els PAE son un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix la informació, atenció i intervenció necessària perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i es pugui garantir el seu accés als subministraments bàsics com llum, gas i aigua. Des de la seva creació, el servei s’ha anat consolidant de manera progressiva. Recentment, la iniciativa municipal ha estat reconeguda per l’Observatori sobre la Pobresa Energètica de la Comissió Europea com una de les 24 millors per lluitar contra la pobresa energètica.

Segons dades del balanç del servei del 2021, l’any passat es va atendre 33.600 persones, que corresponen a 13.000 llars. Això implica un augment del 55% d’atencions des que es van crear fa sis anys.

Durant l’exercici del 2021, 3.816 famílies van rebre avisos de tall per no poder pagar els subministraments. Això suposa que el 33% de les persones que van acudir als PAE ho feien amb avisos de tall per part de la seva empresa subministradora. Aquest 2021 els PAE han registrat un total de 517 talls de subministrament entre els seus usuaris: el 57% són d’electricitat (297), el 29%  d’aigua (148) i el 14% de gas (72).

El número de talls realitzats l’any 2021 suposa un increment del 334% respecte l’any 2020. Aquesta diferència es deu a l’activació del Real Decret Llei 11/2020 al mes d’abril del 2020, en el que es prohibien els talls de subministrament fins a la finalització de l’estat d’alarma.

El territori de la ciutat amb més activitat al servei durant l’any 2021 va ser el districte de Nou Barris amb un 21%, seguit pels de Ciutat Vella i Sant Martí amb un 13% cadascun.

Gairebé el 70% de les persones que han arribat als Punts d’Assessorament Energètic durant l’any 2021 han vingut derivades pels Centres de Serveis Socials o de les Oficines d’Habitatge, el 14% recomanades per alguna persona coneguda i el 7% a través de les diferents entitats socials.

En quant al perfil d’usuaris dels PAE, el 65% de les persones que s’han adreçat al servei son dones, 13% de les llars ateses són llars monomarentals,  i el 45% són llars formades per una sola persona. D’aquestes, el 66%  es tracta d’una dona sola amb una mitjana d’edat de 66 anys. Aquesta estadística confirma que les desigualtats econòmiques estructurals que pateixen les dones són un factor determinant alhora de patir situacions de pobresa energètica.

Estalvi generat per l’assessorament dels PAE en la factura de la llum

A finals de l’any 2021 i principis del 2022, en relació amb l’inici de l’increment del preu de la llum, es va començar a recollir dades que mostraven l’impacte sobre les famílies usuàries dels PAE: 3 de cada 4 consultes estaven relacionades amb el subministrament de la llum. Del total d’aquestes consultes, més de la meitat de les trucades estaven relacionades amb demandes d’assessorament per rebaixar el cost de la factura de la llum, ja fos a través de l’optimització de les factures o bé la sol·licitud del bo social. Durant el primer trimestre de 2022 aquest tipus de consultes creix en volum mes a mes.

En relació amb aquest assessorament, es calcula que l’estalvi econòmic total associat a aquest va ser de 260.395€ (28,37€/família assessorada). Més de 200.000 euros d’aquest estalvi correspon a les famílies que disposaven només de subministrament elèctric a la llar. En el cas de les famílies que disposaven també de subministrament de gas, l’estalvi ha estat de 56.640,67€ (19,29€ per família).

Si se suma l’estalvi econòmic associat a l’assessorament energètic realitzat des de l’inici del servei de PAEs el  2017, aquest ascendeix a 721.572,11€ (amb IVA) en total.

D’altra banda, al primer trimestre de 2022 també hi ha un creixement mensual de les trucades relacionades amb l’impagament de les factures de la llum, així com el de les famílies que han rebut un avís de tall per part de la companyia elèctrica, es a dir, llars que acumulen ja mesos amb impagaments.

En relació amb això cal recordar que al llarg del 2021 els preus de l’electricitat al mercat majorista van augmentar de forma considerable, es va arribar al màxim històric de 544,98 €/MWh durant el mes de març de 2022. La factura mitjana d’electricitat que s’ha pagat el darrer mes de març ha estat de 143,03€ (considerant una llar amb un consum elèctric mensual de 292kWh i una potencia contractada de 4,6kW), i això ha representat un increment del 130% respecte els preus del març del 2021.

El preu mitjà de la factura d’electricitat de 2021 va ser de 79,11€, i l’augment més pronunciat del preu es va donar en el darrer trimestre de l’any, tancant el mes de desembre amb 119,17€ de mitjana. Aquest augment va coincidir amb els mesos d’hivern on precisament el consum elèctric augmenta derivat de la necessitat d’utilitzar sistemes de calefacció a la llar.