El Servei d’Atenció al Client del Port de Barcelona estrena web

El nou format de la pàgina, més intuïtiu i amb un accés més ràpid a les aplicacions del Port, pretén apropar-se més al client.

El Servei d’Atenció al Client del Port de Barcelona (SAC) estrena nou portal web per ajudar a la resolució de les consultes i dubtes que plantegen els clients a la infraestructura catalana. D’aquesta manera, el SAC estarà encara més en contacte amb el client i aquest tindrà més informació al seu abast.
La nova web, amb un format més intuïtiu i amb accés més ràpid a les aplicacions que ofereix el Port, està distribuïda en segments destacats que aniran variant en funció de l’actualitat. En la informació destacada s’hi podrà trobar properes jornades de formació, fires, informació important, etc, L’apartat d’avisos ofereix informació  o canvis en l’operativa al Port.
Un altre apartat destacat de la web és el FAQ’s, destinat a les consultes més freqüents amb les que es troben els diferents usuaris del SAC, que anirà enriquint-se amb noves aportacions per tal de poder resoldre els dubtes de forma immediata.
Aquest nou portal web permet tenir informació de primera mà sobre les empreses adherides a la marca de qualitat Efficiency Network i sobre els seus compromisos; disposar de les tarifes i taxes que s’apliquen a la mercaderia en el Port de Barcelona; accedir a les jornades de formació de TransFormar i entrar al blog d’innovació PierNext i a Smart Ports: Piers of the Future.
La nova pàgina web del Servei d’Atenció al Client vol alinear-se amb els reptes de futur del Port de Barcelona, utilitzant la digitalització per esdevenir un port intel·ligent, un smart port, una aposta de la infraestructura catalana per un model que suposa evolucionar cap a un port més eficient, sostenible i amb capacitat per a donar un servei continuat.
Podeu consultar la nova web del Servei d’Atenció al Client del Port de Barcelona a través del link: www.sac.portdebarcelona.cat