Comencen les obres d’ampliació del nou equipament del Besòs i el Maresme

Les noves instal·lacions del CAP s’ubicaran a les tres plantes superiors de l’edifici i permetran doblar la superfície del centre

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament ha començat les obres d’un nou edifici d’equipaments públics al carrer d’Alfons el Magnànim 59, al barri del Besòs i el Maresme. Al solar de prop de 1.000 m² que va alliberar l’enderroc de l’històric cinema Pere IV es guanyaran 5.200 m² d’equipaments.

El nou edifici de titularitat municipal, dissenyat per l’estudi d’arquitectura de Jorge Vidal, tindrà planta baixa més sis plantes pis i un pis soterrani.

L’edifici tindrà tres espais, auditori, biblioteca i CAP

Es tracta d’un edifici totalment eficient des del punt de vista energètic i mediambiental, que tindrà tres grans espais:

  • Un auditori d’usos múltiples a la planta soterrani per a tot tipus d’activitats, de més de 500 m²
  • La biblioteca de pública Ramon d’Alòs-Moner (actualment ubicada a la Rambla Prim 87, compartint espais amb el centre cívic del Besòs), que ocuparà espais de les plantes altell, primera, segona i tercera amb una superfície aproximada de 2.400 m²
  • Les noves instal·lacions del CAP Besòs a les tres plantes superiors de l’edifici, per doblar la superfície de l’actual passant de 1.500 m² a 3.000 m², amb una connexió amb l’existent a través d’una passera que integrarà completament tots dos edificis

L’equipament tindrà una superfície total de 5.246,72 m², dels quals l’Ajuntament de Barcelona disposarà un total de 3.449,60 m², inclòs el percentatge corresponent dels espais comuns, i la Generalitat de Catalunya d’un total de 1.797,12 m² inclòs el percentatge corresponent d’espais comuns, el que equival a una distribució segons superfície del 65,75% de l’edifici per a usos municipals i un 34,25% per a la ubicació de l’ampliació del CAP.

Aquest projecte es desplega a partir d’un conveni signat entre Ajuntament de Barcelona i el CatSalut per fer possible l’ampliació del CAP Besòs. La inversió total que preveu aquest conveni  és de 15.230.622€, dels quals, 9,8 M€ aportats per l’Ajuntament de Barcelona (4 M€ a través del Pla de Barris per finançar els espais de caràcter comunitari i per entitats), i 5,5 M€ del Departament de Salut de la Generalitat.

Tant els projectes dels equipaments com l’ampliació del CAP avançaran de manera conjunta per tal d’optimitzar al màxim els terminis. El calendari previst per a l’execució del futur equipament, doncs, estima que una primera fase de les obres acabarà cap al mes de juliol de 2025. I la segona i darrera fase, és a dir, l’equipament complet amb l’ampliació del CAP inclosa, finalitzarà al mes de maig de 2026.

L’any 2010 l’Ajuntament va adquirir l’antic cinema Pere IV, que havia estat propietat del Grup Balañá. Quedava pendent l’adquisició d’una petita part del bloc, un local situat als baixos a on hi havia una oficina bancària. Durant el mandat passat, l’Ajuntament va iniciar els tràmits d’expropiació, uns tràmits que van culminar fa uns mesos.

Paral·lelament, l’Ajuntament va realitzar un estudi en profunditat de l’edifici, construït l’any 1964, abans de prendre la determinació d’enderrocar-lo. El va sotmetre a tot un seguit de diagnosis, tant constructives com de les estructures, que van posar de manifest tot un seguit de problemàtiques estructurals i edificatives: problemes de carbonatació a les bigues, deficiències en l’aïllament tèrmic de façanes i finestres, manca dels elements de protecció contra els incendis, filtracions d’aigua, instal·lacions dels serveis obsoletes, i greus deficiències d’accessibilitat, entre altres. Davant d’aquests resultats, es va decidir que l’opció més eficient era la construcció d’un nou edifici singular i modern per ubicar-hi els serveis i els equipaments que reclama el barri.