Comença el procés participatiu per desplegar el Pacte de Ciutat a Granollers

Tothom qui ho vulgui pot fer les seves aportacions, participant a les sessions de treball i aportant idees a través de la nova plataforma «Granollers Participa»

«Granollers Participa» aglutina tots els espais i processos de participació, per tal de facilitar el seu accés i seguiment. El primer procés participatiu que s’incorpora en aquesta nova plataforma és el desplegament del Pacte de Ciutat per recuperar el dinamisme i la vitalitat de la ciutat arran de la Covid-19, elaborat pel Consell de Ciutat per encàrrec de la Junta de Portaveus, que a dia d’avui ja compta amb les adhesions de més de 250 persones, entitats i empreses.

El Pacte de ciutat emplaça a posar en marxa espais i grups de treball per elaborar compromisos, accions i mesures, a partir de l’anàlisi de les dades, dels recursos disponibles i de la participació activa dels diversos agents implicats. Per aquest motiu, es proposa realitzar un treball conjunt amb diversos agents econòmics i socials de la ciutat, amb les entitats i amb la ciutadania que incorpori des del seu inici la participació ciutadana i que es fonamenti amb el consens i la corresponsabilitat.

Per donar resposta a aquesta demanda, el dia 19 d’octubre s’inicia el procés participatiu, que és previst que acabi durant la primera quinzena de desembre.

Tothom qui ho desitgi hi pot participar, proposant o donant suport a accions que podem impulsar per afrontar col·lectivament els reptes que se’ns presenten arran de la pandèmia. La participació es pot fer integrant-se en un dels sis grups de treball o bé aportant idees a través de la plataforma «Granollers Participa».

Metodologia participativa

L’objectiu del procés participatiu és facilitar la col·laboració i la participació de la ciutadania, en la identificació de mesures d’acció per recuperar el dinamisme i la vitalitat de la ciutat. Al final del procés participatiu, la ciutadania haurà definit accions concretes per cadascun dels sis compromisos anunciats en el Pacte de Ciutat, des d’una perspectiva personal, col·lectiva (empreses i entitats) i des de l’Ajuntament. Aquestes mesures agrupades per àmbits, seran presentades a l’Equip de Govern, el qual valorarà si es poden integrar en la resposta que la ciutat, en el seu conjunt, ha de donar a curt i mitjà termini, per sortir de la crisi a la que ens ha abocat la pandèmia del coronavirus.

Grups de treball

S’han creat sis grups de treball, un per cadascun dels sis eixos: ciutat saludable i sostenible, ciutat educadora i cultural, ciutat pròspera, ciutat de totes les persones, ciutat amb valors i ciutat digital. Estan previstes tres sessions de treball de cadascun dels grups per debatre totes aquelles propostes que sorgeixin en el marc d’aquestes trobades i també les que arribin a través de la web de Granollers Participa. Inicialment, es preveu fer dues sessions telemàtiques i una de presencial.

Plataforma Granollers Participa

Totes les propostes que es facin a través d’aquest espai web seran analitzades  tècnicament i també dins dels  grups de treball. Per accedir-hi, cal registrar-se a granollers.cat/participa i crear una nova proposta o donar suport a alguna de les ja publicades. El termini per entrar les propostes acaba el 29 de novembre.

Granollers Participa és un portal que ens ha de permetre avançar en els nous models de governança que reclama la societat, en la mesura que permet articular, visibilitzar i donar a conèixer tot el recorregut que segueixen les propostes de la ciutadania i fomentar la corresponsabilitat. D’aquesta manera s’incrementa la transparència, es millora l’eficàcia, es canalitza la participació ciutadana i es facilita la rendició de comptes.

Granollers Participa unifica en un sol espai tant l’exposició d’informació per part de l’administració, com el recull de les propostes, opinions i votacions de la participació de la ciutadania, així com les convocatòries de reunions o d’assemblees estables en el temps, en què la ciutadania hi pot participar. A més, l’eina organitza el procés per fases i n’estableix un calendari per tal que tothom pugui conèixer exactament en quin punt es troba.

Granollers Participa s’ha dissenyat amb la plataforma digital «Decidim», amb el suport de la Diputació de Barcelona i realitzada amb programari lliure.

Com puc participar en el desplegament del Pacte de Ciutat?

1. Llegeix i adhereix-te al Pacte.

2. Una vegada t’hi hagis adherit, entra a Granollers Participa:  granollers.cat/participa

3. Registra’t a Granollers Participa.

4. Crea una nova proposta o dona suport a alguna de les publicades fins al 29 de novembre.

Què pots proposar?

Explica’ns què creus que podria enfortir la ciutat per donar resposta a l’impacte de la Covid-19 i COM ho podem fer col·lectivament, des de diversos àmbits.

Defineix una acció per dur a terme des de tres nivells:

1. Què puc fer JO per transformar la situació identificada?

2. Què es pot fer des de l’ASSOCIACIONISME, les ENTITATS, les EMPRESES i les organitzacions diverses, per transformar la situació identificada?

3. Què es pot fer des de l’administració pública per transformar la situació identificada?