Les oposicions a guàrdia urbà canvien els requisits

Imatge d'arxiu d'un cotxe de la Guàrdia Urbana
La nova convocatòria d’oposicions a guàrdia urbà de Barcelona elimina un requisit fins ara tradicional, el de l’alçada dels aspirants. També es flexibilitza el criteri sobre els tatuatges i s’incorpora una prova voluntària d’anglès. A banda hi ha canvis en la prova de cultura general. L’Ajuntament de la capital catalana ha convocat 282 places per entrar a formar part del cos, 22 més de les previstes per les vacants de la convocatòria de 150 places del 2018 i de la de 233 del 2019. Els aspirants tenen ara 20 dies naturals per presentar les instàncies. El temari inclou ordenament jurídic estatal, autonòmic i local, aspectes com els principis d’actuació i deures dels funcionaris de policia local o l’ètica i la deontologia professionals.
Pel que fa a la qüestió dels tatuatges, es permetran excepte si el contingut és “contrari als principis, valors i competències” establerts al Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.

La prova d’anglès és de caràcter voluntari i no eliminatori de nivell B2, que permetrà millorar fins a cinc punts la nota final de l’oposició.

A la de cultura general, la novetat és que es considera actualitat política, econòmica, social i cultural les notícies publicades en mitjans de comunicació els últims sis mesos.

D’altra banda, i amb l’objectiu d’incrementar la presència de dones dins la Guàrdia Urbana, l’Ajuntament inicia una campanya comunicativa amb el missatge ‘Som dones, som urbanes’.

Sota aquest lema es faran tot un conjunt d’accions de sensibilització per promoure que més dones vulguin formar part del cos.