L’Hospital Clínic aplica per primer cop a Europa una nova tècnica làser en cirurgies de pròstata

És mínimament invasiva i molt més precisa i efectiva

L’Hospital Clínic ha aplicat per primer cop a Europa una nova tècnica làser en el tractament quirúrgic mínimament invasiu en cirurgies de pròstata: el làser Thulio superpulsat. La primera cirurgia es va realitzar el 22 de juny a un pacient amb Hiperplàsia Prostàtica Benigna. Aquesta nova tècnica es podrà aplicar en cirurgies per al tractament de les litiasis urinàries, els tumors d’uroteli i la Hiperplàsia Prostàtica Benigna. És una tècnica molt més precisa i efectiva. El Clínic, com a centre de referència assistencial en urologia però també en la docència, ha pogut comprovar els criteris científics en l’ús del làser en aquest tipus de cirurgies i, d’aquesta manera esvair dubtes sobre altres tipus de tècniques o làsers utilitzats.

La cirurgia làser de pròstata s’utilitza per alleujar els símptomes urinaris de moderats a greus provocats per l’engrandiment de la pròstata. La fibra de làser que passa a través de l’endoscop allibera energia per eliminar l’excés de teixit que impedeix el flux d’orina. S’utilitza un làser per tallar o extreure l’excés de teixit que bloqueja la uretra. La gran diferència amb altres cirurgies amb un làser d’aquestes característiques és que fins ara el làser aplicat era de freqüències aproximades de 70 Hz, i ara es podrà aplicar una freqüència de 2.400 Hz. Tot plegat, permetrà una cirurgia molt més precisa, efectiva, ràpida i una millor recuperació del pacient, que en 24 hores podrà ser donat d’alta.

Aquest làser ‘Superpulsat’ té una tecnologia innovadora que facilita les intervencions quirúrgiques endoscòpiques complicades, el seu ús dins de quiròfan i amb aparells de diàmetres més reduïts. El consum d´energia és mínim i no requereix instal·lacions costoses i difícils com altres làsers utilitzats.

La hiperplàsia benigna de pròstata (HBP) és un engrandiment no cancerós de la glàndula prostàtica, la prevalença de la qual augmenta progressivament amb l’edat. La meitat dels homes té un engrandiment de pròstata als 60 anys d’edat, i als 85 el percentatge arriba al 90%.

Es calcula que un 50% dels homes tindran, en algun moment de la seva vida, Hiperplàsia Benigna de Pròstata (amb diferents nivells d’intensitat). En les persones amb engrandiment de pròstata, la gravetat dels símptomes varia, però tendeixen a empitjorar gradualment amb el temps. Alguns signes i símptomes freqüents de la hiperplàsia prostàtica benigna són els següents: necessitat d’orinar amb freqüència o urgència, augment de la freqüència de l’orina a la nit, dificultat per començar a orinar o flux d’orina dèbil o que s’atura i torna a començar.

Aquesta nova tècnica també es pot utilitzar per a la litasi (pedres), que és una patologia que afecta el 4% de la població espanyola. Es produeixen per la unió en diminuts cristalls de les sals que estan en solució en l’orina quan el pacient, sobretot a l’estiu, beu menys del que caldria. Aquests cristalls s’uneixen amb altres i acaben formant un nucli que anirà engreixant, per aposició de més vidres, fins que per la força de la gravetat, cau a l’urèter i passa el còlic.