L’AMB congela la taxa de residus i el tribut metropolità per al 2021

Els negocis pagaran l'impost de tractament de la brossa en funció de la seva superfície

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat congelar la taxa de residus i el tribut metropolità per al 2021.

En el cas de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) per a les activitats econòmiques, es preveu una rebaixa perquè s’aplicarà un nou sistema de càlcul a partir del darrer trimestre de l’any que ve: es tindrà en compte la superfície que ocupa cada establiment i es deixarà de tributar en funció del consum d’aigua.

Pel que fa als 1,2 milions de domicilis particulars que també paguen aquest tribut, no es preveuen canvis i se seguirà modulant en funció de la quantitat de residus que genera cada municipi i de la taxa de recollida selectiva.

Amb el nou sistema de càlcul per a les activitats econòmiques, l’AMB destaca que s’aplicarà una TMTR “més justa” perquè el 70% d’establiments comercials tenen menys de 100 m2, com és el cas de la majoria de bars i restaurants. Al mateix temps, l’AMB puntualitza que els establiments amb més superfície tindran un topall en el tribut.

La TMTR del 2021 ha estat aprovada inicialment amb els vots a favor dels grups PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC-AM, Junts per Catalunya -excepte els consellers metropolitans Cristina Paraira i Joan Puigdomènec-, mentre PP, Ciutadans, Barcelona pel Canvi, Compromís i Acord per Torrelles hi ha votat en contra, així com els dos consellers post-convergents Paraira i Puigdomènec. Al seu torn, s’han abstingut Guanyem Badalona en Comú i Ara decidim Ripollet.

D’altra banda, el Consell Metropolità d’aquest dimarts també ha aprovat inicialment congelar l’ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità (TM) per als 36 municipis pertanyents a l’AMB. S’ha fixat, però, un nou valor mínim per a les finques residencials que els propietaris utilitzin com a primera residència. Així, per sota dels 46.210,11 euros, el titular estarà exempt de pagar el tribut –o per sota de 72.033,78 euros als els municipis en què s’hagi aprovat una nova valoració els anys 2012 i 2019-.

Pel que fa als ajuts que l’AMB facilita per fer front al pagament d’aquesta taxa, en manté la bonificació del 50 % per a famílies nombroses, en les mateixes condicions que durant l’any 2020.

L’AMB recorda que el tribut metropolità s’estableix per finançar la prestació dels serveis tant en l’àmbit de la mobilitat com en el de l’espai públic i les infraestructures, el tractament de residus i el cicle de l’aigua i la impulsió de polítiques d’ocupació estable i d’habitatge assequible, entre d’altres.

La proposta de congelació d’aquesta ordenança ha estat aprovada amb els vots a favor dels grups PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC-AM, Junts per Catalunya, Guanyem Badalona en Comú, Ara decidim Ripollet i Compromís i Acord per Torrelles; els vots en contra de PP i Barcelona pel Canvi; i l’abstenció de Ciutadans.