Granollers apropa l’esport a infants en situació de vulnerabilitat

Una trentena d’infants participen en una prova pilot inclosa en el projecte europeu Sport!Op!

L’Ajuntament de Granollers ha iniciat una prova pilot dins del projecte europeu Sport!Op! que suposa un treball conjunt entre els serveis d’esports i serveis socials, en col·laboració amb entitats i clubs esportius de la ciutat en el procés de construir resiliència i millorar les habilitats socials d’infants en situació de vulnerabilitat. L’objectiu és que infants de Granollers puguin participar en la pràctica esportiva amb una vessant clarament inclusiva.

D’aquesta manera s’ha fet un plantejament d’inclusió a diverses entitats esportives: l’Associació de Patinatge Artístic de Granollers, el Club de Futbol Finsobe, el Club de Futbol Ponent i el Club Atlètic del Vallès. Hi participen una trentena d’infants entre 8 i 12 anys, amb una majoria de noies, que han pogut escollir en quin club preferien fer esport. Fins al juny de 2022 tindran accés a activitats esportives fora de l’horari lectiu dos dies a la setmana.

Els objectius de la prova pilot

Aquest projecte pilot de Granollers es centra en dues vessants: l’acompanyament i assessorament als monitors i també l’acompanyament a les famílies i infants que participen en el projecte.

Respecte l’acompanyament i assessorament als monitors, es facilita la intervenció socioeducativa que fan els/les monitors/es. Així, se’ls proporcionen eines per a desplegar el potencial educatiu de l’activitat esportiva. A més, s’ha plantejat la necessitat de desenvolupar formació relativa a la inclusió social i a l’educació en l’esport, tal i com van proposar les entitats esportives de la ciutat durant el 1r Multiplier Sport Event amb els agents locals mantinguda al febrer d’aquest any. Durant tot el procés de la prova pilot els i les monitores estaran acompanyats per una educadora social i una tècnica d’esports referents del projecte.

És important saber què necessiten els monitors i monitores que realitzen la intervenció esportiva amb els infants. Així com, l’acompanyament per a la realització d’una intervenció que combini l’esport i l’educació, possibilitant un procés d’ensenyament- aprenentatge pel treball de l’educació en valors i l’adquisició d’habilitats per la vida.

Per últim, s’acabarà avaluant l’efectivitat del programa coneixent si ha millorat el seu coneixement per a resoldre situacions de conflictivitat; si ha millorat el seu coneixement per a dur a terme activitats esportives més inclusives i justes per a totes, seguint una filosofia de tolerància 0 a la discriminació; si disposa de més recursos pràctics per a desplegar el potencial educatiu de l’esport; i finalment analitzar si el projecte ha sigut d’utilitat.

Pel que fa a la segona vessant del projecte, el procés d’acompanyament als infants i les famílies, es fa un acompanyament i seguiment als participants del projecte, fomentant la participació esportiva per desenvolupar la introspecció, l’autoconfiança, la motivació i la capacitat de socialització dels infants. Es pretén conèixer les dificultats que han tingut en tot el procés, quines solucions s’han adoptat i els plantejaments de futur per evitar aquestes dificultats. De la mateixa manera, caldrà avaluar l’efectivitat del programa per part dels receptors de la prova.

Això ha de permetre fer recomanacions sobre quines són les millors eines d’integració amb la implicació dels diferents col·lectius implicats i proposar un Pla d’acció estratègic local per treballar de cara a futur, aquesta integració.

El projecte europeu Sport!Op!

El projecte «Sport!Op!» (Opportunities for inclusion of vulnerable youth through sport), en el marc del programa Erasmus+Sport, té com a principal objectiu la inclusió de joves vulnerables a través de la pràctica de l’esport. Hi participen 7 socis europeus i Granollers lidera el projecte.

A més de Granollers, participen en aquest projecte:

– Universitat de Barcelona

– Ajuntament de Grigny (França)

– Het Gemeenschapsonderwijs, centre educatiu de la ciutat de Ieper (Bèlgica)

– Lugi Handball, equip d’handbol del municipi de Lund (Suècia)

– HASK Mladost, entitat esportiva de la Universitat de Zagred (Croàcia)

– Sarajevo Marathon, entitat esportiva de Sarajevo (Bòsnia & Herzegovina)

«Sport!Op!» s’allargarà fins a finals del 2022 quan es farà a Granollers la conferència final del projecte. La iniciativa neix amb el repte de desenvolupar estratègies locals basades en la comunitat tot fent servir l’esport com a vehicle d’inclusió social. D’aquesta manera, el projecte se centra en infants i joves, especialment noies, socialment vulnerables, d’entre 8 i 20 anys. La franja d’edat varia en funció de cada territori. A partir de l’anàlisi de les necessitats i els beneficis de les activitats esportives com a estratègies d’acció socioeducativa, els socis del projecte han desenvolupat i posat en pràctica activitats esportives amb infants i joves. Les diverses experiències serviran per definir una proposta socioeducativa específica que es pugui aplicar en altres municipis i contextos.