És obligatori portar mascareta dintre el cotxe?

La pandèmia del coronavirus ha suposat per a tots adaptar-nos a una nova realitat, fins al punt que hi ha la creença generalitzada que res tornarà a ser igual que abans. Fins i tot el Govern ha dissenyat un pla de desescalada que a la fi de les quatre fases de desconfinamiento ens portarà, en paraules del president Pedro Sánchez, a una “nova normalitat”.

Els protocols de seguretat i higiene es mantindran durant temps per lluitar contra la propagació i els contagis de la Covid-19 i a partir d’avui ja és obligatori l’ús de la mascareta a la via pública mentre duri l’estat d’alarma, que s’ha prorrogat fins, de moment, el 7 de juny.

Des del 4 de maig, la mascareta només era d’ús obligatori en el transport públic i col·lectiu, tant terrestre, com a autobús, taxi, VTC i ferrocarril, com el transport aeri i marítim, segons recollia l’Ordre TMA / 384/2020, de 3 de maig, i es recomanava el seu ús en els desplaçaments per la via pública.

Però des d’avui mateix, el seu ús és obligatori per a persones de sis anys en endavant en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres, segons ha explicat ln Govern en l’Ordre SND / 422/2020. Només en casos justificats, quan es tracta de persones amb dificultat respiratòria, discapacitades o dependents o pel desenvolupament d’activitats incompatibles amb el seu ús, no es requerirà l’ús de mascareta.

La nova normativa no modifica l’Ordre TMA / 384/2020 en la qual es dicten noves instruccions sobre la utilització de màscares en els transports públics i s’estableix el nombre de persones que poden ocupar els vehicles en funció de la seva tipologia, del nombre de places i del servei que presten. Així que portar mascareta al cotxe o no portar-la dependrà de si viatgem amb altres persones que resideixen en el nostre propi domicili o persones que no siguin convivents. Aquesta circumstància també determinarà el nombre d’individus que poden viatjar en el vehicle.

Quan és obligatori portar mascareta al cotxe?

Si el vehicle està ocupat per persones que viuen en diferents habitatges, per exemple companys de treball, tots els viatgers del vehicle hauran de portar mascareta. En aquest cas només poden anar dues persones per cada fila de seients i han de mantenir la màxima distància possible.

Quan no és obligatori portar mascareta al cotxe?

No és obligatori l’ús de màscara en un vehicle quan les persones que viatgen juntes viuen al mateix domicili. Al ser convivents no han d’adoptar mesures de seguretat i higiene, de manera que poden ocupar tots els seients del vehicle.