Els homes perden els anticossos contra la Covid-19 abans que les dones

Els homes perden els anticossos contra la covid-19 abans que les dones, segons suggereix un estudi preliminar publicat a MedRxiv. La investigació demostraria que els homes tenen una resposta d’anticossos més alta que les dones en la fase aguda, però a mesura que avança el virus, els nivells d’anticossos cauen més de pressa.
Aquesta disminució s’explicaria per la rapidesa en aconseguir nivells alts d’anticossos al principi, encara que «no se sap el perquè», ha admès un científic de l’estudi, Olivier Schwartz, al diari The Guardian. A l’espera de la revisió científica, els resultats apuntarien que les dones són més propenses a infectar-se, però que els homes tenen el doble de possibilitats de morir pel virus.

L’estudi es basa en el rastreig durant gairebé sis mesos de 308 sanitaris de l’hospital de la Universitat d’Estrasburg que havien donat positiu en covid-19. Van mesurar els seus anticossos amb proves diferents durant més de 170 dies. En la primera prova, els homes majors de 50 anys van exhibir els nivells més alts d’anticossos. En la segona prova, els nivells d’anticossos havien disminuït més en els homes que en les dones, independentment de l’edat.