Eixample Respira critica la “falta d’ambició” del Pla de Mobilitat 2024 de Barcelona

La plataforma veïnal Eixample Respira ha presentat al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2024, i ha criticat la “falta d’ambició i la poca urgència i concreció” de les mesures per reduir la presència del vehicle privat motoritzat a la ciutat.

En un comunicat d’aquest dilluns, ha lamentat que l’objectiu de reduir el vehicle privat en un 25% es plantegi a tres anys vista, la qual cosa suposa que l’Ajuntament “té previst continuar incomplint la llei durant els tres pròxims anys”.

En aquest sentit, Eixample Respira ha sol·licitat que es reescriguin els objectius del PMU perquè el 2022 cap estació no incompleixi els valors de NO2 que estableixen la Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut.

Així mateix, ha demanat incloure l’estudi i implementació urgent d’una taxa de contaminació o mesura equivalent que “redueixi de manera significativa i en un període curt de temps la contaminació atmosfèrica i acústica”.

També ha instat a definir mesures correctores específiques en cas de no assolir els objectius de contaminació i quota modal de vehicle privat en l’avaluació del 2022, un cop es constati que “les mesures definides en el pla no són suficients”.