Comencen les obres de reurbanització dels interiors del barri de Canyelles de Barcelona

S’actuarà als carrers Miguel Hernández, Antonio Machado, Federico García Lorca i Ronda Guineueta Vella

Aquesta setmana s’han iniciat les obres de reurbanització dels interiors del barri de Canyelles, al districte de Nou Barris. L’àmbit d’intervenció d’aquesta fase abasta els carrers Miguel Hernández, Antonio Machado, les connexions entre ambdós carrers, la vorera  i parterre del carrer Federico García Lorca i la vorera de la Ronda Guineueta Vella per sobre del carrer Antonio Machado.

L’objectiu de la reurbanització és millorar les condicions i adaptar els interiors d’illa, els carrers i les places a les circumstàncies actuals d’accessibilitat, enllumenat, materials i renovació de serveis. Aquesta actuació implica una superfície d’intervenció de 13.416 m². La previsió de fi d’obres és l’octubre de 2022 i suposarà una inversió de 5,5M d’euros.

Els espais entre blocs del barri de Canyelles originàriament van ser traçats i urbanitzats sobre una topografia molt accidentada amb pendents superiors al 10%, amb uns criteris de formació de terrasses que permetien l’accés als blocs i a les plantes baixes comercials, però que obligaven a l’aparició de murs de formigó de dimensions considerables. Els espais comunitaris porxats han quedat relegats a espais residuals i la necessària accessibilitat a les terrasses que es formaven amb els desnivells va portar a la construcció d’escales i rampes que resseguien la posició dels blocs, però que contribueixen a la poca qualitat dels espais i a un impacte ambiental que no ha facilitat ni la consolidació del comerç encaixonat entre murs, ni el control de l’espai urbà. Aquesta orografia del barri impossibilita la completa resolució de l’accessibilitat per a totes les persones, sobretot tenint en compte el creixement en l’envelliment de la població o l’accés per a persones amb diversitat funcional.

Per tant, el projecte de reurbanització dels interiors del barri de Canyelles eliminarà els murs i baranes de formigó per substituir-les per elements metàl·lics transparents i talussos de jardineria. Això contribuirà a la reducció de l’impacte dels murs i la millora en la qualitat i el seu comportament ambiental. L’accessibilitat es millorarà amb la formació d’escales, rampes i ascensors, que permetran unificar els espais i convertir les terrasses comercials en elements de l’espai públic.

Les obres actuals milloraran l’accessibilitat als blocs d’habitatges números 59, 64 i 66, des de la Ronda Guineueta Vella, redefinint la jardineria, els paviments i l’enllumenat públic, tot evacuant les aigües cap a la Ronda i clarificant els recorreguts. Els espais posteriors als blocs, es reurbanitzaran formant jardins i escales i baranes. Als carrers de Miguel Hernández i d’Antonio Machado es redefinirà la secció dels dos carrers, reduint l’impacte de l’aparcament en bateria, millorant l’amplada de les voreres, augmentant la il·luminació i repavimentant els espais coberts amb porxos.

També s’executaran dos ascensors al tram d’escales que van del carrer de Miguel Hernández al carrer d’Ignasi Agustí, per millorar l’accés als equipaments de la part superior del barri i l’accessibilitat als habitatges dels blocs D. Aprofitant aquesta parada d’ascensor, es millorarà l’accés a l’escola bressol “Nens i nenes” i a l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià.

La urbanització es realitzarà amb la disposició de les zones pavimentades amb peces tipus Klinker ceràmic i parterres de jardineria, en continuïtat amb les reurbanitzacions anteriors. El traçat de les zones pavimentades es realitzarà de forma sinuosa, aprofitant les diagonals per augmentar la dimensió dels espais. D’aquesta manera es preveu l’adaptació a la topografia existent i als encontres amb els diferents pendents.